Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai 6 trụ cột để định vị thương hiệu

NDO - Ngày 18/11, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ “Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thành Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh”.
0:00 / 0:00
0:00
Trao Quyết định số 1146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về việc chuyển Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thành Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Trao Quyết định số 1146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về việc chuyển Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thành Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự kiện, đánh dấu một cột mốc mới đối với lịch sử Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH), trở thành 1 trong 7 cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam hoạt động theo mô hình “Đại học đa ngành, đa lĩnh vực”, đồng nhất và hội nhập với hệ thống các đại học tiên tiến trên thế giới.

Từ đây, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng cho một hành trình mới - tiên phong trong giáo dục và nghiên cứu tất cả các lĩnh vực, đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội và đất nước.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố và trao Quyết định số 1146/QĐ-TTg, ngày 4/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thành Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Công bố và trao Quyết định số 3688/QĐ-BGDĐT về việc công nhận Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đông Phong là Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Công bố và trao Quyết định số 3689/QĐ-BGDĐT về việc công nhận Giáo sư, Tiến sĩ Sử Đình Thành là Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai 6 trụ cột để định vị thương hiệu ảnh 1

Trao Quyết định số 3668/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Công nhận Hội đồng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ nay đến 2030, đơn vị này sẽ tiên phong trong xây dựng một nền giáo dục toàn diện hơn, với chiến lược đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có danh tiếng quốc tế và bền vững với 6 trụ cột chính:

Triển khai đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, luật, quản lý, thiết kế và công nghệ. Nhất quán yêu cầu về giáo dục chất lượng gắn thực tiễn, tạo điều kiện cho người học học tập suốt đời với kiến thức hội nhập quốc tế...

Thực hiện các nghiên cứu, tư vấn theo hướng tích hợp đa lĩnh vực, liên kết nghiên cứu trong nước và quốc tế những nội dung mới, mang tính toàn cầu gắn với giải quyết các vấn đề đặt ra của địa phương...

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ “Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thành Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh” đánh dấu một cột mốc mới đối với lịch sử Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH), trở thành 1 trong 7 cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam hoạt động theo mô hình “Đại học đa ngành, đa lĩnh vực”, đồng nhất và hội nhập với hệ thống các đại học tiên tiến trên thế giới.

Đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ nguồn lực trong nước và quốc tế trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, tư vấn, quản trị đại học và cùng thực hiện trách nhiệm và hành động vì sự phát triển bền vững.

Xây dựng chiến lược và hiện thực hóa mô hình quản trị đại học hiệu quả, gắn với tín hiệu của thị trường, thực hiện chuyển đổi số và phát triển theo các tiêu chí bền vững.

Xây dựng cộng đồng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh bao gồm những người đã và đang học tập, làm việc, giảng dạy, nghiên cứu tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong thay đổi hướng đến sự phát triển bền vững, cuộc sống chất lượng, hạnh phúc và truyền cảm hứng nghệ thuật.

Duy trì môi trường đại học theo chuẩn quốc tế cùng với vận hành hoạt động theo mô hình đại học xanh, gắn kết với cộng đồng, thân thiện với môi trường.

“Triển khai thành công 6 định hướng chiến lược trên cũng có nghĩa là thực hiện định vị thương hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh”, Giáo sư, Tiến sĩ Sử Đình Thành, Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai 6 trụ cột để định vị thương hiệu ảnh 2

Giáo sư, Tiến sĩ Sử Đình Thành, Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ công bố.

Cho rằng chặng đường mới với tên gọi mới, cũng đồng thời đi với những thách thức mới, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đề nghị Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cần hoàn thiện chiến lược và định hướng phát triển lâu dài, hiện thực hóa mô hình quản trị đại học hiệu quả, hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động.

Với vị thế là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của đất nước, giữ vai trò chủ lực trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, đào tạo, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cơ cấu, tổ chức để thực sự trở thành đại học theo định hướng nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực và phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu về giáo dục chất lượng gắn liền thực tiễn; xây dựng nhà trường thành một trung tâm nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực có chất lượng cao của khu vực và thế giới.