Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ không xây dựng các trường đại học thành viên

NDO - Khi chuyển từ trường thành đại học, Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện phân cấp tự chủ mạnh nhưng không phân lập, không xây dựng các trường đại học thành viên.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh: HUST)
(Ảnh: HUST)

Theo Quyết định 1512/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ngày 2/12/2022, Trường đại học Bách khoa Hà Nội chuyển thành Đại học Bách khoa Hà Nội. Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện tổ chức lại cơ cấu tổ chức và hoạt động trên cơ sở Trường đại học Bách khoa Hà Nội theo quy định của Luật Giáo dục đại học năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018 và quy định pháp luật có liên quan.

Trong thông báo chính thức, nhà trường cho biết, đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình hơn 66 năm xây dựng và phát triển của Bách khoa Hà Nội, phù hợp với chủ trương của Đảng, của Chính phủ và xu hướng phát triển của giáo dục đại học thế giới. Sự chuyển đổi này đã được Đại học Bách khoa Hà Nội chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, cẩn trọng, là sự kế thừa những kết quả và kinh nghiệm của quá trình thực hiện tự chủ suốt thời gian dài ở Bách khoa Hà Nội, được thực hiện với tinh thần quyết liệt, đảm bảo sự phát triển đúng với định hướng, tầm nhìn và chiến lược phát triển của nhà trường qua nhiều thế hệ.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018, trường đại học/học viện là cơ sở giáo dục với trình độ đại học, đào tạo và nghiên cứu nhiều ngành. Đại học là cơ sở đào tạo, nghiên cứu đa lĩnh vực và gồm nhiều trường đại học/khoa thành viên.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết sẽ thực hiện phân cấp tự chủ mạnh nhưng không phân lập, không xây dựng các trường đại học thành viên, thống nhất quan điểm “Một Bách khoa Hà Nội”. Quan điểm này thể hiện sự thống nhất về mục tiêu phát triển, giá trị cốt lõi, chuẩn mực và chất lượng của toàn Đại học.

Mô hình đào tạo cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ được áp dụng thống nhất với bộ chuẩn chương trình đào tạo và quy chế đào tạo do Đại học Bách khoa Hà Nội quy định. Người học khi tốt nghiệp các bậc trình độ đều được cấp văn bằng tốt nghiệp của Đại học Bách khoa Hà Nội để đảm bảo sự gắn kết giữa sinh viên, cựu sinh viên với vị thế và danh tiếng của Đại học.

Hiện Đại học Bách khoa Hà Nội có 1.785 cán bộ, trong đó có 1.065 cán bộ giảng dạy cơ hữu, 805 cán bộ có trình độ Tiến sĩ chiếm 76,3%, trong số đó có 279 Giáo sư, Phó Giáo sư, chiếm 26,19%. Năm 2022, Trường có 16 Phó Giáo sư và 2 Giáo sư được công nhận đạt chuẩn.

Theo Xếp hạng của Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) 2023, Đại học Bách khoa Hà Nội nằm trong nhóm 33% các đại học tốt nhất châu Á. Trước đó, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng có tên xếp hạng đại học thế giới theo nhóm ngành năm 2022 của QS…