Công bố điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên

NDO -

Ngày 25/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng năm 2021.

Ảnh: THUỶ NGUYÊN
Ảnh: THUỶ NGUYÊN

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và giáo dục mầm non trình độ cao đẳng năm 2021 với thí sinh khu vực 3 có điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm ba bài thi môn thi như sau:

Ngưỡng xét tuyển vào các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm. 

Riêng đối với các ngành: Giáo dục thể chất, ngành Huấn luyện thể thao, ngành Sư phạm âm nhạc và ngành Sư phạm mỹ thuật là 18 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.

Ngưỡng xét tuyển vào ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng là 17 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào để các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng có đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên tổ chức xét tuyển những thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp.

Năm 2019, mức điểm này của bậc đào tạo đại học ngành sư phạm là 16,5 đến 18,5 điểm.