Công bố đáp án và thang điểm môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

NDO - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 63 Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức chấm thi và thanh tra chấm thi của các Sở Giáo dục và Đào tạo, các hội đồng thi.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)
(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Ngày 10/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án và thang điểm của bài thi môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. Đây là bài thi duy nhất của kỳ thi có hình thức thi tự luận. Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 22/7, các Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, các Hội đồng thi phải tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi, gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo và đối sánh kết quả thi.

Ngày 24/7, các hội đồng thi công bố kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 cho thí sinh.

Dưới đây là đề thi và đáp án bài thi môn ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công bố đáp án và thang điểm môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ảnh 1
Công bố đáp án và thang điểm môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ảnh 2
Công bố đáp án và thang điểm môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ảnh 3