Chuyển đơn ông Nguyễn Gia Nghĩa Đông đến UBND quận Hai Bà Trưng

NDO - Sở Quy hoạch-Kiến Trúc Hà Nội chuyển đơn của ông Nguyễn Gia Nghĩa Đông đến UBND quận Hai Bà Trưng để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả giải quyết đến Sở Quy hoạch-Kiến trúc.
0:00 / 0:00
0:00
Chuyển đơn ông Nguyễn Gia Nghĩa Đông đến UBND quận Hai Bà Trưng

Báo Nhân Dân nhận được văn bản số 3033/PC-QHKT của Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội chuyển kiến nghị, phản ánh của ông Nguyễn Gia Nghĩa Đông, địa chỉ tại 138 Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về việc chậm xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại nhà 127 Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Ba Trưng.

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định của pháp luật, Sở Quy hoạch-Kiến Trúc Hà Nội chuyển đơn của công dân đến UBND quận Hai Bà Trưng để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả giải quyết đến Sở Quy hoạch-Kiến trúc.