Kết quả thư bạn đọc

Chuyển đơn của ông Thái Văn Bính và bà Nguyễn Thanh Xuyên đến UBND huyện Đơn Dương xem xét, giải quyết theo quy định

NDO - Báo Nhân Dân nhận được công văn số 8676/UBND-TD ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng trả lời đơn của ông Thái Văn Bính, trú tại thôn Đông Hồ, xã Pró và bà Nguyễn Thanh Xuyên, trú tại thôn Nam Hiệp 2, xã KaĐô (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng).
0:00 / 0:00
0:00
Chuyển đơn của ông Thái Văn Bính và bà Nguyễn Thanh Xuyên đến UBND huyện Đơn Dương xem xét, giải quyết theo quy định

Cụ thể: Báo Nhân Dân nhận được công văn số 8676/UBND-TD ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng trả lời đơn của ông Thái Văn Bính, trú tại thôn Đông Hồ, xã Pró và bà Nguyễn Thanh Xuyên, trú tại thôn Nam Hiệp 2, xã KaĐô (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) khiếu nại việc UBND xã Pró, huyện Đơn Dương ban hành các Quyết định xử phạt hành chính về việc buộc tháo dỡ công trình, kiến trúc… để khôi phục lại tình trạng ban đầu, là không đúng quy định của pháp luật. Xét nội dung đơn, UBND tỉnh có ý kiến như sau;

Chuyển UBND huyện Đơn Dương xem xét, giải quyết theo quy định. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và thông báo đến Báo Nhân Dân để biết, có cơ sở trả lời công dân theo quy định.