Chuyển đơn của ông Nguyễn Công Thành về việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

NDO - Báo Nhân Dân phản ánh đơn của ông Nguyễn Công Thành và một số hộ dân tại địa chỉ số 8, ngõ 1 Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, kiến nghị về việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
0:00 / 0:00
0:00
Chuyển đơn của ông Nguyễn Công Thành về việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cụ thể: Gia đình ông Nguyễn Công Thành quản lý và sử dụng diện tích 611,6m2 tại xã Quảng An (nay là phường Quảng An) từ năm 1986 đến năm 1994.

Năm 2005, ông Điều (là bố đẻ ông Thành) viết giấy chia cho 4 người con, các hộ này đã kê khai việc quản lý, sử dụng đất với UBND phường Quảng An, hằng năm đóng thuế đất đầy đủ theo quy định.

Năm 1993, khu đất này Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Công ty Dịch vụ sản xuất Hồ Tây chuẩn bị hạ tầng để liên doanh với nước ngoài xây dựng khách sạn (theo Quyết định số 138/TTg).

Công ty Liên doanh TNHH Việt Nam - Malaysia được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện dự án và đưa vào sử dụng từ năm 2003, nhưng việc giải phóng mặt bằng diện tích đất của các hộ dân thuộc dự án vẫn chưa được thực hiện.

Theo Văn bản số 3589/QHKT-P2 ngày 31/7/2020 của Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội thì khu đất nêu trên thuộc “ô quy hoạch 14-LX7 có chức năng sử dụng là đất nhóm nhà ở hiện có...”.

Hiện nay, các hộ gia đình vẫn quản lý, sử dụng đất và có nhà ở ổn định, không tranh chấp.

Ông Thành và các hộ dân đề nghị được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích nêu trên...

Về nội dung này, Báo Nhân Dân vừa nhận được Văn bản trả lời số 1432/PC-VP của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, nội dung chính như sau: Thực hiện quy chế làm việc của UBND thành phố, Văn phòng UBND thành phố chuyển văn bản nêu trên đến UBND quận Tây Hồ để xem xét, giải quyết theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện đến Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố.