Chủ động, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

NDO - Trong hai ngày 23 và 24/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 đã được tổ tiến hành. Đây là đại hội được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chọn tổ chức điểm cấp tỉnh, thành phố để chỉ đạo rút kinh nghiệm.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo đại hội.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao kết quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ qua với nhiều kết quả nổi bật. Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị, nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ tiếp tục bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc".

Trên cơ sở đó, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 7 nhóm giải pháp được nêu trong Nghị quyết, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố Cần Thơ tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã được Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Chủ động, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 1

Quang cảnh đại hội.

Các cấp Mặt trận Tổ quốc của Cần Thơ tiếp tục phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết, kiên trì, quyết tâm cao, cùng nhau đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ trong hệ thống công tác Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố để thống nhất phối hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phấn đấu đạt được các mục tiêu trong Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị "Về xây dựng và phát triển thành phố Cần thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Phấn đấu xây dựng thành phố Cần Thơ hướng tới đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa vùng sông nước, vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh, trong lành về môi trường, hạnh phúc cho người dân.

Nhiệm kỳ qua, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố Cần Thơ không ngừng được củng cố và tăng cường.

Chủ động, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 2

Các thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ ra mắt đại hội.

Mặt trận và các tổ chức thành viên thành phố Cần Thơ vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh.

Hệ thống Mặt trận các cấp đã thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 31/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 5/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cùng với đó, vận động hơn 620 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội; vận động quỹ “Vì người nghèo” hơn 120 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 2.819 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo…

Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội của thành phố Cần Thơ ngày càng đi vào nền nếp. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Mặt trận các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả…

Tuy nhiên, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Cần Thơ vẫn còn một số hạn chế. Công tác thông tin, tuyên truyền, dự báo, nắm bắt tình hình người dân có lúc, có nơi còn bị động; chưa có nhiều giải pháp đột phá trong vận động người dân tham gia các phong trào của địa phương; công tác giám sát và phản biện chưa đi vào những vấn đề lớn, bức xúc của người dân…

Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2024-2029 với 89/91 thành viên; Ban Thường trực gồm 6 thành viên.

Ông Nguyễn Trung Nhân tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2024-2029.