Bà Raymonde Dien (giữa) tại Berlin, Cộng hòa dân chủ Đức, tháng 8/1951.

Raymonde Dien - biểu tượng cho phong trào đoàn kết quốc tế ủng hộ nhân dân Việt Nam

Với những tình cảm và đóng góp to lớn khi luôn sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, cái tên Raymonde Dien đã trở thành biểu tượng của phong trào đoàn kết quốc tế, ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Pháp ngay trong lòng nước Pháp. Tên tuổi của bà đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng quốc tế cao đẹp nhất.