Ông Trịnh Cao Sơn.

Đại hội lần thứ XIII củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng

Hòa chung không khí hân hoan phấn khởi của nhân dân cả nước, bà con Việt kiều ở Thái Lan cũng vui mừng chào đón Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp. Bà con đều tin tưởng, Ban lãnh đạo Đảng mới được bầu tại Đại hội, trong nhiệm kỳ tới sẽ đưa đất nước ta ngày càng phát triển trên mọi mặt.

Đường phố TP Điện Biên Phủ (Điện Điên) rực rỡ chào mừng thành công Đại hội. Ảnh Lê Lan.

Đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng bào các dân tộc thiểu số và người có đạo trên cả nước gửi gắm nhiều niềm tin và kỳ vọng. Nhờ có những chủ trương, chính sách phù hợp của Đảng, Nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc, người có đạo ngày càng được cải thiện; người dân tăng cường đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp.

Phát triển văn hóa cần đi vào chiều sâu

Phát triển văn hóa cần đi vào chiều sâu

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn xem trọng và đề cao vai trò, vị trí của văn hóa, thể thao. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành ba Nghị quyết quan trọng để lãnh đạo phát triển văn hóa, thể thao là: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng theo yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 1-12-2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

Giữ vững an ninh biên giới giúp người dân phát triển kinh tế

Giữ vững an ninh biên giới giúp người dân phát triển kinh tế

Là một người dân Cao Bằng, tôi rất tự hào với sự phát triển của quê hương mình trong những năm qua. Nhờ những chủ trương, chính sách đúng đắn của Ðảng và Nhà nước, sự phát triển tích cực đã thể hiện rõ nét ngay tại xã Ðàm Thủy. Trong đó, Khu du lịch thác Bản Giốc đã dần được hình thành và trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách không chỉ của riêng Cao Bằng.

Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã

Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã

Những năm gần đây, nhận thức của người dân, doanh nghiệp về tổ chức sản xuất theo mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) có sự chuyển biến tích cực. Khu vực kinh tế tập thể, nhất là HTX phát triển rộng khắp các vùng miền, địa phương. Số lượng HTX, quy mô và hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng tăng. Các địa phương đã chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, HTX gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Ở nhiều tỉnh, thành phố, mô hình HTX sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của vùng, địa phương đã trở thành xu thế chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất để HTX nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững.

Xây dựng hệ thống y tế mạnh từ cơ sở

Xây dựng hệ thống y tế mạnh từ cơ sở

Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn chưa thể kiểm soát, gây thiệt hại to lớn cho nền kinh tế toàn cầu. Khác với nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang đối phó rất hiệu quả với dịch bệnh này. Các tổ chức quốc tế nhiều lần đánh giá cao các biện pháp chống dịch hiệu quả của Việt Nam. Nhiều quốc gia trên thế giới coi Việt Nam như hình mẫu trong phòng, chống dịch, bệnh, trong điều kiện nguồn lực hạn chế. Là một bác sĩ, về mặt chuyên môn, tôi cho rằng Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã đưa ra những chủ trương, đường lối, chính sách rất phù hợp trong lĩnh vực y tế, tạo nên sự sẵn sàng rất cao ở tất cả các tuyến dự phòng, khám chữa bệnh.

Giữ vững và phát huy tinh thần xây dựng, chỉnh đốn Ðảng

Giữ vững và phát huy tinh thần xây dựng, chỉnh đốn Ðảng

Điều mà đông đảo hội viên cựu chiến binh chúng tôi ghi nhận là trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ðảng ta đã làm được rất nhiều công việc lớn, nhiều việc chưa có tiền lệ, giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế và chăm lo đời sống cho nhân dân. Phấn khởi nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, công tác phòng, chống tham nhũng đã phát huy hiệu quả cao, đem lại niềm tin cho các tầng lớp nhân dân.

Ðồng chí Nguyễn Xuân Tuyển

Những tiếng nói tâm huyết gửi về Đại hội

LTS - Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 25-1 đến 2-2-2021. Ðây là sự kiện trọng đại của Ðảng, của đất nước và dân tộc, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên mọi miền Tổ quốc và đồng bào ta ở nước ngoài. Ðể phản ánh với Ðại hội XIII của Ðảng những tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân, từ số báo hôm nay, Báo Nhân Dân mở chuyên mục "Những tiếng nói tâm huyết gửi về Ðại hội". Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Phải nói cho dân hiểu và làm cho dân thấy, dân tin

Phải nói cho dân hiểu và làm cho dân thấy, dân tin

Tôi được đứng vào hàng ngũ của Ðảng gần 30 năm rồi. Ðược kết nạp Ðảng, vinh dự, thiêng liêng lắm. Tôi là người thứ ba trong năm thôn đồng bào dân tộc thiểu số của xã được kết nạp Ðảng, bà con trong buôn làng ai cũng vui và tự hào. Họ nói, tôi là người có uy tín mà, phải là đảng viên để còn nói cho dân hiểu, làm cho dân thấy, dân tin.

Mong muốn đóng góp xây dựng quê hương giàu mạnh

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, chương trình Xuân quê hương lại trở thành điểm hẹn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về đón Tết truyền thống của dân tộc. Trở về thăm quê hương nhân dịp năm mới Canh Tý 2020, kiều bào đã chia sẻ xúc động khi được đoàn viên bên gia đình, bạn bè và mong muốn được đóng góp xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta rất chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, đồng thời tỏ rõ quan điểm: “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Chính nhờ vậy mà nhiều vụ tham nhũng lớn, nhiều cán bộ cao cấp của Đảng, nhiều tướng lĩnh công an, quân đội vi phạm đạo đức, lối sống, luật pháp đã được phát hiện và xử lý nghiêm. Do đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên, sự đoàn kết thống nhất được tăng cường, kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững, có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng

Phát huy kinh nghiệm xây dựng và chỉnh đốn Ðảng

Phát huy kinh nghiệm xây dựng và chỉnh đốn Ðảng

Những năm gần đây, việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI và khóa XII) khẳng định quyết tâm của Ðảng ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, được nhân dân và đảng viên đánh giá rất cao. Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Ðảng đã nói đi đôi với làm, không có bất cứ vùng cấm nào và thực tế cho thấy, hàng chục cán bộ cấp cao diện T.Ư quản lý có sai phạm đã bị kỷ luật, cách chức, truy tố, xét xử. Cán bộ có sai phạm đã nghỉ hưu bây giờ cũng không thể "hạ cánh an toàn", phải chịu các hình thức xử lý kỷ luật thích đáng.

Nguyện tin yêu, một lòng theo Ðảng

90 năm qua, Ðảng đã lãnh đạo đất nước và dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác, viết nên những trang sử chói lọi, khẳng định vai trò, vị trí tiên phong của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo cách mạng, khẳng định lòng tin của nhân dân ta đối với Ðảng.

Ủng hộ Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng

Tôi năm nay 76 tuổi, được chứng kiến nhiều thay đổi lớn lao của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ. Bà con dân tộc Nùng chúng tôi thấy mình may mắn được sinh ra và lớn lên ở xóm Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng - tự hào là nơi Bác Hồ đã sống và lãnh đạo phong trào cách mạng từ những ngày đầu Người mới trở về sau bao năm xa Tổ quốc.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng làm cho Ðảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng làm cho Ðảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Thời gian vừa qua, đặc biệt là từ Ðại hội XII của Ðảng đến nay, nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm Ðiều lệ Ðảng nên nhiều cán bộ, đảng viên do mắc sai phạm, trong đó có một số người là cán bộ cao cấp, nguyên cán bộ cao cấp, đã bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự, làm cho uy tín của Ðảng được nâng cao.

Đoàn kết luôn mang lại sức mạnh cho Đảng

Đoàn kết luôn mang lại sức mạnh cho Đảng

Trong suốt quá trình lịch sử 90 năm phát triển và trưởng thành của Đảng ta, đoàn kết là truyền thống quý báu, là nguồn lực sức mạnh to lớn để Đảng ta vượt qua bao phong ba bão táp, lãnh đạo thành công các cuộc cách mạng, đưa đất nước và dân tộc ta, đưa sự nghiệp cách mạng tới thắng lợi hoàn toàn.

Đảng ta đã thành công bước đầu trong phòng, chống tham nhũng

Đảng ta đã thành công bước đầu trong phòng, chống tham nhũng

Qua theo dõi các phương tiện truyền thông, tôi thấy hơn ba năm qua, có khá nhiều vụ tham nhũng lớn được đưa ra xét xử công khai, nghiêm minh, kể cả những người có chức vụ lớn. Việc xử lý cán bộ “không có vùng cấm” như vừa qua là quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước, cũng là một trong những thành công lớn của Đảng ta, một lần nữa khẳng định vai trò chỉ đạo toàn diện, tập trung và quyết liệt của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân lao động

Nhiều năm qua, Ðảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế. Việt Nam đã tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, mở ra cơ hội lớn về tự do thương mại, thu hút vốn FDI, mở rộng thị trường việc làm cho người lao động.

Cố gắng xứng đáng là công dân ở tuyến đầu Tổ quốc

Gia đình chúng tôi sinh sống ở đảo, làm nghề biển. Nhờ những người lính hải quân động viên, giúp đỡ tận tình, cuộc sống chúng tôi có nhiều thuận lợi. Các anh bộ đội luôn là chỗ dựa tinh thần để chúng tôi tự tin làm ăn, sinh sống. Ðời sống vật chất và tinh thần người dân ở đảo giờ đã tốt hơn trước rất nhiều. Chuyện học hành của con trẻ, chuyện khám, chữa bệnh... được quan tâm chu đáo nên chúng tôi yên tâm...

Tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thời gian qua, các cấp ủy đảng đã dành sự quan tâm, triển khai nhiều giải pháp và có cách làm hay nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở. Nhờ đó, các cấp ủy đảng, đảng viên đã trở thành hạt nhân trong việc tiếp nhận, phát hiện, xử lý vấn đề phát sinh từ cơ sở. Nhưng ở một số địa phương, đơn vị hiện nay, nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, việc điều hành sinh hoạt của cấp ủy và đồng chí bí thư cấp ủy đôi lúc còn lúng túng, sa vào việc chuyên môn, các đảng viên chưa mạnh dạn thực hiện tự phê bình và phê bình… Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, chưa nhận diện kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm để đề ra giải pháp khắc phục.