Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Khamjane Vongphosy.

Lào tập trung phát triển các dự án cơ sở hạ tầng kết nối với Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Khamjane Vongphosy cho biết, Lào hiện đang tập trung vào việc phát triển các dự án cơ sở hạ tầng kết nối với Việt Nam nhằm đem lại lợi ích tối đa về mặt kinh tế-xã hội cho người dân hai nước, đồng thời mở ra hành lang phát triển cho các nước trong khu vực.
Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. (Ảnh: Xuân Sơn)

Lào biến khủng hoảng thành cơ hội phát triển đất nước

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh kêu gọi doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân cống hiến sức lực, trí tuệ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và xã hội giao cho, góp phần phát triển đất nước theo chủ trương, đường lối của Đảng, hướng tới việc tự sản xuất hàng hóa tiêu dùng để không phải nhập khẩu, biến khủng hoảng của bùng phát dịch Covid-19 trở thành cơ hội phát triển đất nước.

Một phân xưởng xử lý, đóng gói chuối để xuất xưởng tại Lào. (Ảnh: Xuân Sơn)

Lào thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng phục vụ xuất khẩu

Trong bối cảnh nền kinh tế Lào đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chính phủ Lào xác định, ngành nông nghiệp đóng góp 15% GDP, có vai trò quan trọng và là một thế mạnh trong giải quyết khó khăn về kinh tế của Lào, vừa để phục vụ nhu cầu trong nước thay thế hàng hóa nhập khẩu và phục vụ xuất khẩu.

Bàn giao và đưa vào sử dụng Hệ thống đăng ký thông tin và quản lý hộ tịch của công ty Star Telecom với Bộ Nội vụ Lào.

Lào tập trung phát triển thương mại điện tử

Thương mại kiểu mới hay thương mại điện tử (E-Commerce) có vai trò rất lớn trong hệ thống kinh tế số, nhưng việc phát triển thương mại điện tử của Lào vẫn ở trong giai đoạn đầu. Hiện nay tại Lào, nhiều đơn vị kinh doanh như các ngân hàng, các tổ chức tài chính đã áp dụng thương mại điện tử trong các lĩnh vực kinh doanh, do đó có thể đi nhanh hơn các quy định quản lý và khuyến khích thương mại điện tử.