Lào thông qua nhiều vấn đề quan trọng trong năm 2022

NDO -

Tại Phiên họp thường kỳ tháng 1/2022 của Chính phủ Lào, diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh, nhiều nội dung quan trọng đã được thông qua.

Toàn cảnh Phiên họp thường kỳ tháng 1 của Chính phủ Lào năm 2022. (Ảnh: Pasaxon)
Toàn cảnh Phiên họp thường kỳ tháng 1 của Chính phủ Lào năm 2022. (Ảnh: Pasaxon)

Phiên họp thường kỳ tháng 1/2022 của Chính Phủ Lào diễn ra trong hai ngày 20 và 21/1 tại Thủ đô Vientiane.Với sự tham dự của các Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các đại biểu đã nghe báo cáo, nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến vào 8 chương trình quan trọng.

Trong đó đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp, đánh giá việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn sự bùng phát của dịch Covid-19; các vấn đề liên quan tiêm vaccine ngừa Covid-19; thông qua về nguyên tắc Dự thảo luật quản lý ngoại tệ; Dự thảo Nghị định về khu vực bảo vệ đường quốc lộ; Dự thảo Nghị định về việc giết mổ, tiêu hủy xác động vật và đền bù; Dự thảo Tầm nhìn đến năm 2035, Chiến lược phát triển nước sạch và vệ sinh dịch tễ giai đoạn 9 năm (2021-2030) và Kế hoạch phát triển giai đoạn 4 năm (2022-2025).

Đặc biệt, tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và nhất trí thông qua phương hướng triển khai kết quả Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào-Việt Nam năm 2022; giao các ngành liên quan triển khai kết quả kỳ họp và tổ chức thực hiện trong kế hoạch công tác thực tế theo chức năng, nhiệm vụ của mình; các bộ, ngành liên quan đưa nội dung tinh thần của các văn bản đã ký kết phổ biến, tổ chức thực hiện cho thống nhất, đồng thời theo dõi, kiểm tra việc tổ chức triển khai kế hoạch hợp tác năm 2022, thường xuyên tổng hợp báo cáo Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo.

Phiên họp đã thông qua Báo cáo chuẩn bị sẵn sàng cho hội nghị toàn quốc để tổng kết phong trào trào yêu nước và phát triển gắn liền với công tác ba xây (xây dựng tỉnh/thành là đơn vị chiến lược, xây dựng quận/huyện là đơn vị vững mạnh toàn diện và xây dựng xã/phường thành đơn vị cơ sở phát triển); điều chỉnh và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách đường sắt và dịch vụ vận tải hàng hóa cho thuận tiện, nhanh chóng, có hiệu quả cao hơn, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các dự án xây dựng nâng cấp tuyến đường 13 Bắc, dự án tu bổ, nâng cấp sân bay tại tỉnh Bokeo, dự án sân bay Nongkhang… hoàn thành theo kế hoạch.

Về công tác trọng tâm tháng 2, sẽ tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện hai Chương trình quốc gia, đặc biệt là việc giải quyết khó khăn về kinh tế-tài chính, việc khuyến khích sản xuất, giải quyết khó khăn trong tiến hành kinh doanh, việc sử dụng xe công, xe sử dụng không đúng quy định của pháp luật, việc khai thác khoáng sản, xuất khẩu hàng hóa, đi kèm với việc tiến hành các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát và ngăn chặn sự bùng phát của dịch Covid-19.

Trong tháng 2, Chính phủ Lào xác định sẽ tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia năm 2022 và Chương trình quốc gia giải quyết khó khăn về kinh tế-tài chính cũng như việc mở cửa quốc gia để khôi phục kinh tế trong điều kiện sống chung với dịch Covid-19; tăng cường sự quan tâm, giải quyết vấn đề gây cản trở việc đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ rệt, có hiệu quả cao hơn; khẩn trương tổ chức thực hiện các dự án khoáng sản mà Chính phủ đã cấp phép bảo đảm sự tiến triển và hiệu quả; tiếp tục thực hiện các biện pháp trong việc thu thuế, phí dịch vụ tại các cửa khẩu quốc tế theo Kế hoạch hiện đại hóa việc quản lý thu-chi ngân sách giai đoạn 2021-2025.

Phiên họp cũng thống nhất tiếp tục triển khai mạnh mẽ Tầm nhìn phát triển kinh tế số quốc gia giai đoạn 20 năm (2021-2040), Chiến lược phát triển kinh tế số quốc gia giai đoạn 10 năm (2021-2030) và Kế hoạch phát triển kinh tế số quốc gia giai đoạn 5 năm (2021-2025).