Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Chi trả kịp thời hơn 700 tỷ đồng cho hàng chục nghìn chủ rừng ở Lào Cai

Chiều 24/12, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lào Cai kỷ niệm 10 năm hoạt động. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng hiện là cầu nối tích cực giữa bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng là các nhà máy thủy điện, công ty nước sạch và bên cung ứng rừng là các chủ rừng, hộ nhận khoán bảo vệ rừng ở địa phương, góp phần nâng cao độ che phủ rừng ở Lào Cai đạt 58%.