Hà Nội: Tỷ lệ chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân đạt hơn 45%

Tại Hà Nội hiện có hơn 593.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, với số tiền chi bình quân một tháng hơn 3,5 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân trên địa bàn mới đạt hơn 45%.
0:00 / 0:00
0:00
Hà Nội vẫn còn nhiều người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt. (Ảnh: VNPost)
Hà Nội vẫn còn nhiều người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt. (Ảnh: VNPost)

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; triển khai giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; phí, lệ phí thực hiện thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn Hà Nội, đơn vị này sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, giao chỉ tiêu đến bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã.

Hà Nội là địa phương có số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng lớn, với hơn 593.000 người. Số tiền chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bình quân một tháng là 3,5 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân đạt 45,07%.

Đồng thời, cơ quan này phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; tuyên truyền, khuyến khích người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Hà Nội là địa phương có số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng lớn, với hơn 593.000 người. Số tiền chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bình quân một tháng là 3,5 nghìn tỷ đồng.

Công tác chi trả bảo đảm an toàn, chính xác, tiền lương đến với người hưởng trước ngày 10 hằng tháng theo hai hình thức: Nhận tiền trực tiếp tại các điểm chi trả lương hưu hoặc nhận qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM). Tỷ lệ chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân đạt 45,07%.

Trong khi đó, trên toàn quốc, tỷ lệ người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị đến nay đạt khoảng 64%, tăng khoảng 3% so với năm 2022. Con số này đã vượt 4% chỉ tiêu giao tại Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc nhận lương hưu, trợ cấp xã hội hằng tháng… qua tài khoản mang lại nhiều tiện ích. Người dân không phải xếp hàng tại địa điểm tập trung để nhận tiền, có thể rút tiền mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc vào lịch chi trả, tiết kiệm thời gian, chi phí, hạn chế đi lại, bảo đảm sức khỏe, tránh rủi ro mất mát, thất lạc tiền mặt.

Với cơ quan chi trả, vừa bảo đảm an toàn về nguồn tiền, vừa tránh sai sót không may xảy ra trong quá trình chi trả…Tuy nhiên, tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng bảo hiểm xã hội qua tài khoản trên địa bàn thành phố hiện nay vẫn còn thấp.

Nguyên nhân là do tâm lý người dân nhất là người cao tuổi vẫn có thói quen sử dụng tiền mặt, gặp khó khăn trong thao tác sử dụng thẻ ATM, muốn đến nhận tiền tại địa điểm tập trung để trò chuyện cùng bạn bè, những người lớn tuổi khác cũng là một niềm vui trong cuộc sống.

Một khó khăn, bất cập nữa là tại địa bàn các huyện, xã ngoại thành vẫn còn thiếu máy rút tiền tự động (cây ATM), hoặc có nhưng khoảng cách quá xa; người lớn tuổi đi lại khó khăn,... Những bất cập này khiến nhiều người hưởng lương hưu vẫn chưa mặn mà với hình thức này.

Từ nhiều năm nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp. Cụ thể như: Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông trên mạng xã hội (facebook, Zalo OA…) về tính ưu việt của việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Bảo hiểm xã hội Thành phố chỉ đạo cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện tham mưu ủy ban nhân dân cấp huyện giao chỉ tiêu chi trả lương hưu không dùng tiền mặt cho từng xã, phường, thị trấn cùng với đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ về nhận chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản cho người cao tuổi. Đồng thời, phối hợp với Công an quận, huyện vận động tuyên truyền đến từng người hưởng, kết hợp xác minh, rà soát, xác thực thông tin, tình trạng người hưởng bảo đảm cho công tác quản lý, chi trả đúng người hưởng, đúng chế độ.

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội thành phố yêu cầu bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với ủy ban nhân dân các xã, phường, các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn quận, huyện tăng cường tuyên truyền, vận động cho người hưởng hiểu rõ những lợi ích khi nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản, hướng dẫn đăng ký mở tài khoản trực tiếp cho người hưởng, hướng dẫn sử dụng thẻ ATM khi thanh toán dịch vụ, mua hàng hóa…

Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động (cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp…) khi lập hồ sơ hưởng các chế độ cho người lao động kê khai số tài khoản cá nhân của người lao động để cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả.

Bảo hiểm xã hội Thành phố phối hợp Bưu điện Thành phố đưa chỉ tiêu tỷ lệ người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt vào nội dung hợp đồng ủy quyền chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng. Kết quả thực hiện vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ qua phương thức phương thức thanh toán không dùng tiền mặt là căn cứ để đánh giá, chấm điểm thi đua đối với bảo hiểm xã hội huyện và phòng nghiệp vụ.

Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan theo hướng dẫn của Bộ, ngành chủ quản thực hiện quy trình số 2286/C06-TCKT về phối hợp triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phối hợp chặt chẽ, triển khai chi trả đúng người, đúng chế độ công khai, minh bạch không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách này gây mất niềm tin trong nhân dân bảo đảm việc chi trả đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng nội dung, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền để người dân biết, tiếp cận và đồng tình ủng hộ; Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực phụ trách Đề án 06 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 Thành phố (Công an Thành phố) và các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn việc triển khai thực hiện.

Phối hợp các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng không dùng tiền mặt…

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Hà Nội, lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đã được thực hiện cho 593.522 cá nhân, với số tiền 14.152 tỷ đồng; bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho hơn 4,1 triệu lượt khám, chữa bệnh, bằng 106,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong giai đoạn 2020-2023, Bảo hiểm xã hội Hà Nội chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho hơn 8,1 triệu lượt người hưởng, với tổng số tiền chi không bao gồm kinh phí ghi thu bảo hiểm y tế là gần 185 nghìn tỷ đồng.