Quang cảnh Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. (ẢNH: ĐĂNG KHOA)

Cần có ý kiến, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Cùng với việc nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị cũng đang tiến hành các công việc chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội lần thứ XIV của Ðảng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu đề dẫn hội thảo.

Xây dựng và thực hành chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Sáng 19/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu đề dẫn hội thảo. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Ảnh: Minh Duy

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định bản chất giai cấp, bản chất nhân dân và bản chất dân tộc của Đảng. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân vừa là chủ thể của chế độ mới, vừa là chủ nhân của xã hội, mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân. Theo đó, mọi cán bộ, đảng viên đều là "công bộc" của dân.
Pano cổ động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đảng Cộng sản Việt Nam giành nhiều thành tựu nổi bật

Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước đạt nhiều thành tựu nổi bật, đồng hành cùng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đóng góp cho sự phát triển của hai nước, cũng như mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Đây là khẳng định của Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane, trong cuộc trao đổi với TTXVN nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023).
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tham quan gian trưng bày sách.

Ra mắt Bộ sách thường thức chính trị

Sáng 3/2, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ giới thiệu Bộ sách thường thức chính trị - bộ sách lý luận phổ thông về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới đất nước; tổ chức tọa đàm “Lan tỏa tri thức, phát triển văn hóa đọc, vững bước theo Đảng quang vinh”.
Mối quan hệ gắn bó “máu thịt” giữa Đảng và dân

Mối quan hệ gắn bó “máu thịt” giữa Đảng và dân

Cách đây 93 năm tại Hồng Kông (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã họp hội nghị hợp nhất thành một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tiễn lịch sử cách mạng nước ta cho thấy mệnh đề Đảng với nhân dân là một không phải là khẩu hiệu mà là bản chất mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.
Ảnh minh họa: Hội thảo về Đề án “Tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao”. (Nguồn: Báo Thế giới và Việt Nam)

Công tác đảng ngoài nước thúc đẩy đường lối đối ngoại

Lịch sử 93 năm hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023) đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong công tác xây dựng Đảng, công tác đảng ngoài nước là một bộ phận hữu cơ, gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Hệ thống tổ chức đảng ở ngoài nước là một bộ phận không thể tách rời trong hệ thống tổ chức của toàn Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt của Trung ương Đảng.
Vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng

Vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng

Trong không khí rộn ràng Xuân mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc. Tự hào về Đảng quang vinh, đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tiến bước trên con đường độc lập, tự do và phát triển, chúng ta nguyện một lòng tin tưởng, bảo vệ và xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu tại lễ ra mắt sách.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, (từ năm 1973, đã phê phán việc móc ngoặc, lãng phí).
Từ “Tư cách người cách mệnh” đến xây dựng đạo đức của cán bộ, đảng viên hiện nay

Từ “Tư cách người cách mệnh” đến xây dựng đạo đức của cán bộ, đảng viên hiện nay

Xây dựng đạo đức cách mạng là vấn đề luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh là nhiệm vụ then chốt trong các giai đoạn cách mạng. Đảng chăm lo giáo dục và mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng chính là làm cho Đảng mạnh lên, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng.
[Video] Sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng

[Video] Sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng

Sự nghiệp cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nỗ lực, đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội một cách phù hợp; góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Bác Hồ gặp gỡ công nhân Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, Hà Nội năm 1955. (Ảnh tư liệu)

Cán bộ, đảng viên tiên phong và thực hành việc nêu gương

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Điều khẳng định đó trong Cương lĩnh của Đảng khẳng định bản chất cách mạng, khoa học của Đảng, nêu bật tính tiên phong của một đảng chân chính cách mạng.
Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí Lê Quảng Ba, Phùng Chí Kiên, Thế An, Đặng Văn Cáp, Hoàng Văn Lộc vượt qua mốc 108 biên giới Việt Nam-Trung Quốc về đến Pác Bó (xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng), một nơi bí mật có hàng rào quần chúng bảo vệ và có đường rút lui. (Ảnh: TTXVN phát)

Dấu mốc quan trọng trong lịch sử Đảng và cách mạng Việt Nam

Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Chỉ sau một thời gian ngắn, Người đã có những quyết định sáng suốt, kịp thời chỉ đạo cách mạng Việt Nam: Xây dựng căn cứ địa cách mạng, thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng và phát triển Khu giải phóng, thành lập lực lượng vũ trang chính quy đầu tiên... Những điểm nhấn này đã tạo nên bước phát triển quan trọng đối với phong trào cách mạng Việt Nam, tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 giành thắng lợi trọn vẹn.
Vững bước theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vững bước theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Năm 2022 qua đi với nhiều biến động trên thế giới, đặt ra thách thức lớn cho sự tồn tại và phát triển của nhân loại. Việt Nam đã cho thấy, dù trong những hoàn cảnh hết sức bất lợi, nhưng với quyết tâm và có chính sách đúng đắn, con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh theo ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang giúp khẳng định tầm vóc mới, vị thế mới của đất nước.
Quang cảnh Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Duy Linh)

Trách nhiệm chính trị của cán bộ, đảng viên

Ngày 17/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, đã đồng ý để đồng chí thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 18/1, tại kỳ họp bất thường lần thứ ba, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước, cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc. Sự kiện này được dư luận quan tâm. Chúng tôi trích đăng một số ý kiến về chủ đề trên.
Tiết mục văn nghệ tại Chương trình.

Với Đảng, giữ trọn niềm tin yêu

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Giữ trọn niềm tin” đã tái hiện sinh động chặng đường 93 năm vẻ vang của Đảng. Qua những ca khúc đi cùng năm tháng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước đã giúp khán giả và những người dõi theo Chương trình cùng nhau nhìn lại những dấu ấn đáng tự hào mà đất nước ta, nhân dân ta đã làm được dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, để giữ vững một niềm tin son sắt.
Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. (Ảnh HẢI THANH)

Bài 3: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Thực tiễn 35 năm đổi mới, chứng minh doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nói riêng đã khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Cơ cấu lại DNNN trong điều kiện phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ tư buộc các doanh nghiệp phải tiếp cận, thích ứng các xu thế, giải pháp mới.
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam. (Ảnh: vnrubbergroup.com)

Bài 2: Tổ chức đảng thể hiện vai trò nhân tố quyết định

Đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN) theo chủ trương của Đảng; Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về quản lý DNNN; các cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn trong cổ phần hóa, thoái vốn; hỗ trợ, tạo động lực cho doanh nghiệp trong quá trình cơ cấu lại.
Nhà máy xi-măng VICEM Bỉm Sơn, đơn vị thành viên của VICEM.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

Từ Nghị quyết Trung ương 3, khóa IX đến Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII (Nghị quyết số 12, ngày 3/6/2017), đã xác lập những vấn đề cơ bản về nhận thức và thực tiễn đối với quá trình cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12, đã có những bước chuyển rõ nét về chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của DNNN, đồng thời đặt ra nhiều vấn đề cần quyết liệt xử lý trong quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp, trong đó có việc nhấn mạnh vai trò của các tổ chức đảng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ Quân đội phải làm gương, làm mẫu; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải luôn nêu cao tinh thần "tự soi, tự sửa", giữ gìn và phát huy tốt phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đây là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 5 Quân ủy Trung ương sáng 19/12, tại Hà Nội.
Cắm mốc giới tuyến đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đoạn qua địa bàn huyện Thường Tín. (Ảnh Duy Linh)

Khi cán bộ, đảng viên gương mẫu, người dân đồng thuận

Người dân đồng thuận cao và đến thời điểm này không có đơn thư khiếu nại tố cáo. Đó là kết quả huyện Thường Tín đạt được trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô với mong muốn dự án sẽ tạo đà cho địa phương phát triển nhanh hơn trong giai đoạn tới.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cách mạng Tanzania

Trong hai ngày 7 và 8/12, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn đã tham dự Đại hội lần thứ X của Đảng Cách mạng (CCM) cầm quyền tại Tanzania.