Các phong trào thi đua phải hướng về phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội

NDO - Trong 6 tháng đầu năm nay, phát huy thế mạnh của từng tổ chức, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh: Tiến Diệp)
(Ảnh: Tiến Diệp)

Chiều 3/8, tại Hà Nội, các đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua; Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Khối phó Khối Thi đua chủ trì Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của Khối Thi đua các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức Liên hiệp.

Trong 6 tháng đầu năm nay, phát huy thế mạnh của từng tổ chức, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; cách thức thực hiện được đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của nhân dân, hội viên….

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được các tổ chức trong khối triển khai có hiệu quả với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, tập trung vào những việc khó, trọng tâm, cấp bách, tạo nên động lực góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Theo đó, công tác vận động nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai với nhiều cách thức đổi mới, sáng tạo, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong xã hội, kết nối hội viên, đoàn viên, các tổ chức, cá nhân cùng chung sức, đồng lòng hỗ trợ các gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của đại dịch thông qua các chương trình, phong trào thiết thực, hiệu quả.

Tại Hội nghị, các tổ chức thành viên trong khối giới thiệu một điển hình tiên tiến cùng trao đổi, chia sẻ cách làm mới, mô hình hay trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Từ đó, đề xuất các giải pháp để công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới được hiệu quả hơn.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến nêu rõ: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm hơn, các thành viên trong Khối đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú theo hướng có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị, Khối Thi đua cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, trong đó đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua lao động, sản xuất, phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19; khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19, đỡ đầu trẻ em mồ côi, chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho các em, triển khai các chính sách đảm bảo an sinh xã hội bằng các việc làm thiết thực.

Ngoài ra, cần tìm ra nguyên nhân và sớm khắc phục những việc làm còn chưa tốt để phong trào thi đua yêu nước phải thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.