Vai trò của tôn giáo trong các phong trào thi đua yêu nước

NDO - LTS - Với khoảng 27 triệu người theo các tôn giáo, nếu tính số người có cảm tình với Phật giáo thì con số còn cao hơn nữa. Có thể thấy, các tôn giáo có ảnh hưởng rất lớn trong đời sống xã hội đất nước. Cũng vì vậy, những phong trào thi đua yêu nước gắn với tôn giáo đều có tác động ảnh hưởng lớn đến cộng đồng dân cư.
0:00 / 0:00
0:00
Mít-tinh biểu tình chống Mỹ-Diệm tại chùa Từ Đàm, tháng 5/1963. Ảnh: Tư liệu
Mít-tinh biểu tình chống Mỹ-Diệm tại chùa Từ Đàm, tháng 5/1963. Ảnh: Tư liệu

Hơn nữa, tín đồ các tôn giáo thường lắng nghe và tôn trọng chức sắc của mình, nên một khi phong trào thi đua yêu nước được phát động từ phía các tổ chức tôn giáo, thông qua vai trò chức sắc, sẽ có sức lan tỏa ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu rộng trong xã hội.