Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn hợp tác về an sinh xã hội giai đoạn mới

NDO -

Thời gian tới, Chương trình phối hợp công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tập trung vào nhiều nội dung về an sinh xã hội.

Đại diện lãnh đạo hai cơ quan ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 (Ảnh: Molisa).
Đại diện lãnh đạo hai cơ quan ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 (Ảnh: Molisa).

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Chương trình tập trung vào các nội dung: giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm đối với thanh niên; công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ xã hội; giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của thanh-thiếu niên và xã hội về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên. Cùng với đó, tạo cơ chế phối hợp thường xuyên, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, phát huy mạnh mẽ vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và ngành lao động - thương binh và xã hội,

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao nội dung báo cáo kết quả Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020. Đồng chí tán thành với những nội dung của Chương trình phối hợp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với Trung ương đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.

Theo Bộ trưởng, Chương trình bao gồm nhiều nội dung nổi bật, nhưng quan trọng hơn là truyền tải những nội dung này vào cuộc sống, làm sao cho chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và ngành lao động - thương binh và xã hội phải thiết thực hơn, cụ thể hơn.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chúc mừng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nói riêng, tuổi trẻ cả nước nói chung đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong thời gian qua.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, ngành lao động - thương binh và xã hội là một ngành có sự gắn bó mật thiết với tuổi trẻ, thanh niên, đặc biệt trong lĩnh vực trẻ em, bình đẳng giới, giáo dục nghề nghiệp và phòng chống tệ nạn xã hội. Trên cương vị Tư lệnh ngành, Bộ trưởng không những có nghĩa vụ quan tâm đến thanh niên, mà còn thực sự dành nhiều tâm tư, tình cảm cho sự phát triển của thế hệ trẻ, tương lai của đất nước.

Để Chương trình phối hợp giữa hai ngành thực sự thiết thực và hiệu quả, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ nhanh chóng triển khai các nội dung trong Chương trình phối hợp. Trong đó, tập trung vào các nội dung nhằm hỗ trợ hoạt động thanh niên nói chung; hỗ trợ lực lượng thanh niên yếu thế; và quan tâm đến lực lượng thanh niên tiên tiến, đi đầu.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Đoàn thanh niên và ngành lao động - thương binh và xã hội không những có sự phối hợp chặt chẽ ở cấp Trung ương, mà còn gắn kết rất sâu sắc ở các cấp địa phương, cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, sẽ triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả những nội dung ký kết, đồng thời tiến hành sơ kết đánh giá hằng năm để chương trình phối hợp đi vào thực chất, có hiệu quả và tốt hơn lên cho hoạt động của hai ngành.

Trên cơ sở đó, Trung ương Đoàn sẽ có định hướng, chỉ đạo cho ban thường vụ các tỉnh, thành đoàn làm việc với ngành lao động - thương binh và xã hội ở các địa phương để Chương trình phối hợp được truyền tải, lan tỏa tới các cấp cơ sở, qua đó thúc đẩy những nội dung, định hướng trong Chương trình đi vào cuộc sống.  

Chương trình phối hợp có 8 nội dung chính:

1. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật

2. Công tác xây dựng, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách pháp luật về thanh niên, trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

3. Công tác tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh thiếu niên

4. Các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên

5. Chăm lo, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

6. Triển khai có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội

7. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

8. Các hoạt động hợp tác quốc tế