Trà Vinh: Độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân cao nhưng chưa bền vững

Thứ Năm, 18-11-2021, 20:59
Đại diện các đơn vị, tập thể tiêu biểu trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh Đằng cho rằng, độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân của tỉnh Trà Vinh cao nhưng chưa bền vững. Thời gian qua, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng yêu cầu.

Chiều 18/11, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh Đằng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh Đằng, quán triệt Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các ngành, các cấp trong tỉnh được nâng cao. Người sử dụng lao động chấp hành tốt việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Nhận thức của nhân dân về quyền, trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã thay đổi căn bản; cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cơ bản đáp ứng yêu cầu của người dân.

Giai đoạn 2012 - 2020 công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh hiện có 107 đại lý thu bảo hiểm xã hội, 433 điểm thu bảo hiểm y tế với 452 nhân viên đại lý thu đã được đào tạo, cấp thẻ.

Từ năm 2013 đến ngày 31/12/2020, tỉnh giải quyết cho 85.907 người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng, chế độ bảo hiểm xã hội một lần với số tiền 3.643 tỷ đồng; có 116.847 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức... với số tiền 689 tỷ đồng; 65.983 lượt người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp với số tiền 509 tỷ đồng; hơn 16,4 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với số tiền thanh toán là 5.030 tỷ đồng...

Đến ngày 31/12/2020, tỉnh có 71.813 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 13,07% lực lượng lao động trong độ tuổi do địa phương quản lý, trong đó có 14.830 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; 50.052 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 9,11% lực lượng lao động trong độ tuổi; 970.888 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 96,21% so với tổng dân số. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế chỉ đạt 96,9%.

Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh Đằng yêu cầu, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bởi hiện tại tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của tỉnh còn thấp so với bình quân chung của cả nước. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế cao và đạt so với chỉ tiêu của Chính phủ giao, trong đó 74% số người tham gia thuộc nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hoặc hỗ trợ đóng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về các quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

MINH KHỞI