Người bệnh Covid-19 được cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tối đa 30 ngày

Thứ Bảy, 20-11-2021, 08:56
Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho công nhân công ty FuHong, Bắc Giang (Ảnh: Tuệ Lâm).

Với một lần khám, người lao động điều trị Covid-19 được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tối đa 30 ngày. 

Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) ban hành công văn về việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Để bảo đảm quyền lợi của người lao động và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề nghị giám đốc các bệnh viện, biện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện trường đại học; giám đốc các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng y tế các bộ, ngành chỉ đạo các cơ sở khám bệnh (bao gồm cả bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19) triển khai thực hiện các nội dung sau.

Thứ nhất, việc cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thực hiện theo đúng quy định tại Chương IV, các mẫu quy định tại phụ lục của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Y tế.

Thứ hai, một lần khám, người bệnh được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tối đa là 30 ngày. Với trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày, khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Thứ ba, đối với các hồ sơ, giấy tờ không theo mẫu quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT nêu trên do các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã cấp cho người lao động nghỉ ngoại trú quá 30 ngày cho một lần khám bệnh, chữa bệnh và cấp các giấy tờ khác mà bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận, đề nghị Ban Chính sách xã hội - Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp, chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ và xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội theo đúng các quy định của pháp luật.

Trước đó, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế nhận được Công văn số 2989/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị Covid-19.

Tính tới ngày 19/11, Việt Nam đã ghi nhận 1.075.094 ca nhiễm Covid-19, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cả nước cũng đã điều trị khỏi cho hơn 883 nghìn ca bệnh.

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phản ánh một số cơ sở y tế, (bao gồm cả bệnh viện dã chiến) đã cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và giấy tờ khác để làm căn cứ hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động, chỉ định cho bệnh nhân điều trị ngoại trú quá 30 ngày cho một lần khám bệnh, chữa bệnh chưa đúng quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

HÀ DUNG