[Video] Chung tay bảo tồn động, thực vật hoang dã

[Video] Chung tay bảo tồn động, thực vật hoang dã

Ngày Động, thực vật hoang dã thế giới hằng năm (3/3) là dịp để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của các loài động, thực vật hoang dã đối với cuộc sống và sức khỏe của hành tinh. Chủ đề năm nay là “Chung tay bảo tồn động, thực vật hoang dã”, nhằm tôn vinh những nỗ lực bảo tồn hiệu quả nhất đang được triển khai trên phạm vi địa phương cũng như toàn cầu.