Báo Lào: Cách mạng Tháng Tám và bài học trong thời kỳ hội nhập

NDO -

Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021), ngày 19/8, Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào đăng bài viết “Cách mạng Tháng Tám và bài học trong thời kỳ hội nhập”.

Báo Pasaxon ngày 19/8 với bài viết “Cách mạng Tháng Tám và bài học trong thời kỳ hội nhập”.
Báo Pasaxon ngày 19/8 với bài viết “Cách mạng Tháng Tám và bài học trong thời kỳ hội nhập”.

Bài báo viết, trong Cách mạng Tháng Tám, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ động tạo thời cơ và chớp thời cơ kịp thời lãnh đạo toàn dân nổi dậy tiến hành Cách mạng Tháng Tám giành chính quyền. Thành công của Cách mạng Tháng Tám cách đây 76 năm không chỉ đưa Việt Nam từ thân phận nô lệ lên làm chủ đất nước mà còn là bài học ý nghĩa cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước, là bài học tranh thủ thời cơ trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bài học quý giá về nhiều mặt cho thế hệ sau, trong đó có bài học về việc tranh thủ thời cơ và tận dụng thời cơ trong cách mạng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là yếu tố đầu tiên quyết định thắng lợi của cách mạng. Vận dụng bài học về tranh thủ và tận dụng thời cơ của Cách mạng Tháng Tám trong điều kiện hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định toàn cầu hóa là xu thế phát triển tất yếu của thế giới, là cơ hội tốt nhất để đưa đất nước phát triển toàn diện theo hướng hiện đại.

Trên tinh thần đó, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với năm nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; đảm nhiệm thành công vai trò Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc giai đoạn 2020 - 2021 và Chủ tịch ASEAN năm 2020. Đây là những thời cơ tốt nhất để Việt Nam thể hiện vai trò của mình trên diễn đàn quốc tế.

Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện công cuộc đổi mới một cách thành công, có thể nói rằng, Việt Nam không chỉ tham gia các diễn đàn quốc tế một cách thường xuyên mà thể hiện sự chủ động và vai trò dẫn dắt. Có thể thấy rằng, những vinh dự mà ASEAN và Liên hợp quốc đã dành cho Việt Nam là một thành công to lớn; việc Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò kép trong năm 2020 đã nâng tầm vị thế, vai trò của Việt Nam lên cao hơn, tăng cường thêm sự tin tưởng của khu vực và quốc tế đối với Việt Nam.

Tranh thủ thời cơ để thúc đẩy hội nhập kinh tế thông qua tận dụng thời cơ của sự ổn định về chính trị, quan hệ đối ngoại rộng mở, Việt Nam đã không ngừng đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao khả năng cạnh tranh của đất nước. Hiện nay, Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tham gia, thực hiện đầy đủ các cam kết của Cộng đồng ASEAN. Hội nhập kinh tế quốc tế một cách sâu sắc góp phần đưa Việt Nam trở thành “mắt xích” quan trọng trong mạng lưới quan hệ kinh tế với các khu vực kinh tế hàng đầu của thế giới. Đặc biệt, trong 2 năm qua, Việt Nam đã tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Bài báo kết luận, con đường phát triển thời gian tới của Việt Nam có nhiều thời cơ nhưng đồng thời cũng có nhiều khó khăn, thách thức, công tác phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19 là một thí dụ cụ thể, tuy nhiên, người dân Việt Nam luôn tin tưởng rằng, bài học về việc tranh thủ thời cơ của Cách mạng Tháng Tám luôn được vận dụng trong từng thời kỳ hội nhập quốc tế của Việt Nam.