Bảo đảm các điều kiện để trẻ khuyết tật được tiếp cận giáo dục

NDO - Nhằm thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ (Ảnh: PHÙNG DŨNG)
Ảnh minh hoạ (Ảnh: PHÙNG DŨNG)

Trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, đối với trẻ khuyết tật, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục đối với trẻ khuyết tật; bảo đảm các điều kiện để trẻ em khuyết tật được tiếp cận với giáo dục, tăng cường giáo dục hòa nhập; được học hòa nhập, được học tập và đánh giá theo kế hoạch giáo dục cá nhân.

Việc tổ chức dạy và học cho học sinh khuyết tật phải được thực hiện trên cơ sở kế hoạch giáo dục phù hợp với nhu cầu và khả năng của học sinh khuyết tật. Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, Phòng hỗ trợ giáo dục hòa nhập nhằm thúc đẩy công tác giáo dục hòa nhập ở địa phương bảo đảm quyền được học, được tiếp cận với giáo dục đối với trẻ em khuyết tật.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức các lớp học linh hoạt cho trẻ em lang thang, cơ nhỡ theo kế hoạch dạy học và thời khoá biểu được điều chỉnh phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện của địa phương. Nội dung học tập cần tập trung vào các môn Toán, Tiếng Việt nhằm rèn kỹ năng đọc, viết và tính toán cho học sinh. Căn cứ số lượng trẻ có thể tổ chức thành các lớp cùng trình độ hoặc các lớp ghép không quá hai trình độ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương thực hiện hiệu quả lớp học linh hoạt, lớp ghép. Theo đó, căn cứ số lượng học sinh, điều kiện từng trường, từng địa phương, các trường tiểu học dựa vào kết quả đánh giá năng lực, trình độ và khả năng tiếp thu của học sinh tổ chức các lớp học linh hoạt để thực hiện các hoạt động dạy học phù hợp với đối tượng. Đối với những địa bàn khó khăn, để đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh có thể tổ chức dạy học lớp ghép, mỗi lớp ghép không quá 15 học sinh/lớp và không quá 2 trình độ, trường hợp đặc biệt có thể ghép 3 trình độ nhưng mỗi lớp không quá 10 học sinh/lớp. Các địa phương lưu ý tổ chức lớp ghép gồm các trình độ liền nhau, hạn chế ghép lớp ở các lớp đầu cấp (lớp 1) và cuối cấp (lớp 5).