Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới

Chiều 31/5, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo với 63 tỉnh, thành phố.

Nỗ lực đề ra các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời, khoa học, hiệu quả

Sáng 10/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đánh giá tình hình, đề xuất các phương án, biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, tổ chức tiêm chủng vaccine nhanh nhất, an toàn, khoa học, hiệu quả, vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phát biểu tại buổi làm việc.

Về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI

Ngày 30/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về công tác “Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI" (Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”).