Bài 2: Xử lý nghiêm sai phạm đất đai tại sân golf Hill Top Hòa Bình

NDO -

Trước hàng loạt sai phạm đất đai liên quan đến việc xây dựng sân golf Hill Top Hòa Bình như: tỉnh giao đất không đúng theo quyết định của Thủ tướng; không có quyết định giao đất; cấp giấy phép xây dựng chưa đúng quy định; doanh nghiệp Geleximco mấy năm liền không nộp thuế thuê đất; chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái với Luật Đất đai... các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc xử lý.

0:00 / 0:00
0:00
Sân golf Hill Top Hòa Bình đã hoàn thành 27 hố, mở cửa từ năm 2019 đến nay nhưng vẫn chưa có hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính.
Sân golf Hill Top Hòa Bình đã hoàn thành 27 hố, mở cửa từ năm 2019 đến nay nhưng vẫn chưa có hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính.

Trách nhiệm của các cơ quan quản lý

Việc tỉnh Hòa Bình cho Geleximco xây dựng sân golf Hill Top mà không có quyết định giao đất, doanh nghiệp Geleximco tự khoanh đất để xây dựng sân golf, dẫn đến việc để xảy ra tình trạng chồng lấn vào đất của Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình… rồi kéo theo hàng loạt sai phạm khác.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hòa Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất thực hiện dự án tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 2/8/2017; Thu hồi đất (đợt 1) để bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án tại Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 2/8/2017. Quyết định trên đều chưa đúng quy định vì đã chồng lấn vào đất của Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình.

Theo Sở Xây dựng Hòa Bình đối với Giấy phép xây dựng số 39/GPXD-SXD ngày 18/5/2017, Thanh tra Bộ Tài chính đã kết luận (tại trang 13, kết luận số 1358/KL-TTr ngày 12/12/2022) “Nhà đầu tư chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa làm thủ tục và ký hợp đồng thuê đất, nhưng Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình đã cấp Giấy phép xây dựng số 39/GPXD-SXD ngày 18/5/2017 là không đúng quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng”.

Bài 2: Xử lý nghiêm sai phạm đất đai tại sân golf Hill Top Hòa Bình ảnh 2

Trước hàng loạt sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, nhưng trong suốt 4 năm liền sân golf Hill Top vẫn được mở kinh doanh đều đặn, liên tục.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang hướng dẫn chủ đầu tư dự án sân golf Hòa Bình-Geleximco gửi hồ sơ liên quan đến Sở để thẩm định điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu sân golf Hòa Bình-Geleximco, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Như vậy, việc Geleximco xây dựng sân golf Hill Top sai hàng loạt quy định thời điểm đó từ Tỉnh ủy Hòa Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và các sở, ngành liên quan đều biết, nhưng dự án vẫn được triển khai bình thường.

Mới đây, ngày 23/8/2023, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về chuyển diện tích đất có nguồn gốc do Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình quản lý.

Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Chính phủ đã được lãnh đạo Chính phủ có ý kiến tại các văn bản số 7715/VPCP-NN ngày 20/10/2021 và số 8752/VPCP-V.I ngày 2/10/2020, khắc phục tồn tại, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thực hiện rà soát hiện trạng sử dụng đất về vị trí, ranh giới quản lý, sử dụng đất và đề xuất phương án sử dụng đất theo đúng quy định của Nghị định 43/2014/NĐ-CP năm 2014 của Chính phủ về đất đai và Nghị định số 118 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chủ trì, phối hợp Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại khoản 3, Điều 2, Quyết định 215/QĐ-TTg ngày 30/2/2016 hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, khoanh định ranh giới, xác định chồng lấn, phê duyệt phương án sử dụng đất và quản lý sử dụng đất theo đúng thẩm quyền, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật có liên quan; hoàn thành trước ngày 30/9/2023.

Ngày 18/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện rà soát công tác quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc do Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình quản lý trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tổ Công tác do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình làm tổ trưởng. Tuy nhiên, cho đến nay các nội dung trên mới đang bắt đầu rà soát thực hiện và chưa biết đến khi nào mới hoàn thiện xong các thủ tục.

Vấn đề đặt ra là, trước hàng loạt sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, nhưng trong suốt 4 năm liền sân golf Hill Top vẫn được mở kinh doanh đều đặn, liên tục mà không bị tạm dừng hoặc đóng cửa.

Không thể viện lý do nhằm phát triển kinh tế, xã hội cho tỉnh nên cần thu hút đầu tư để rồi cho doanh nghiệp triển khai dự án không đúng quy định của pháp luật. Trách nhiệm liên quan trực tiếp đến những sai phạm trên thuộc về các cá nhân và tập thể cơ quan Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường thời điểm đó. Rất cần các cơ quan Trung ương vào cuộc xử lý quyết liệt những sai phạm liên quan đến dự án sân golf Hill Top Hòa Bình-Geleximco.

Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục phản ánh các nội dung liên quan đến vấn đề trên.