Bạc Liêu ra quân thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đầu Xuân mới

NDO - Ngay sau Tết Quý Mão, chiều 27/1 (tức mùng 6 Tết), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đầu Xuân mới, nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tiếp tục đưa Bạc Liêu phát triển nhanh, vững chắc trong năm mới và trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu và sự kỳ vọng của nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Bạc Liêu, trong năm 2022 vừa qua, kinh tế-xã hội của tỉnh có bước phát triển khá. Bộ mặt từ thành phố Bạc Liêu đến các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng ven biển tiếp tục khởi sắc. Tăng trưởng kinh tế đạt kế hoạch đề ra, với mức tăng hơn 9,6%, đứng thứ 4/13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ 15/63 tỉnh trong cả nước. Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/người/năm.

Công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá, tăng hơn 17% so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 853 triệu USD, tăng gần 10% so cùng kỳ. Sản lượng lúa đạt gần 1,2 triệu tấn; tổng sản lượng thủy sản đạt gần 461 nghìn tấn, tăng gần 15% so cùng kỳ. Các dự án động lực được triển khai quyết liệt, nhất là đã hoàn thành đưa vào hoạt động 10 dự án điện gió, với tổng công suất 469,2MW…

Đặc biệt, từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Bạc Liêu đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư 12.906 tỷ đồng. Mới đây, tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư; đồng thời đã trao chủ trương đầu tư cho 13 dự án mới, với tổng vốn gần 17.000 tỷ đồng…

Bước sang Xuân Quý Mão này, với quan điểm “Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số mục tiêu, định hướng lớn.

Theo đó, tỉnh quyết tâm thực hiện khát vọng phát triển mới. Tỉnh ra sức huy động mọi nguồn lực, tập trung thực hiện có hiệu quả 5 trụ cột phát triển kinh tế, xã hội và ba đột phá đã xác định; phấn đấu xây dựng Bạc Liêu trở thành ba trung tâm (trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước; là một trong những trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia và trung tâm du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long) nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh, hiện thực hóa mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ 16 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng đã đề ra….

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị ra quân đầu Xuân mới về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu nêu rõ: Cần đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, lưới điện. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch; bảo đảm đồng bộ quy hoạch xây dựng và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số.

Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, môi trường sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính. Quyết liệt triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI).

Theo đó, năm 2023 là năm “bản lề”, có ý nghĩa rất quan trọng nên cần phải tăng tốc nhằm tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chung sức, đồng lòng cùng cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023. Đặc biệt, tỉnh cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 5 trụ cột phát triển kinh tế-xã hội và 3 khâu đột phá, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn, thật sự nâng cao đời sống nhân dân...