[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra một số dự án trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 27/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đến kiểm tra, khảo sát Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng; Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức-Long Thành.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra một số dự án trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra một số dự án trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra một số dự án trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra một số dự án trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh ảnh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra một số dự án trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh ảnh 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, nghe báo cáo Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức-Long Thành. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra một số dự án trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh ảnh 6

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, nghe báo cáo Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức-Long Thành. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra một số dự án trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh ảnh 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, nghe báo cáo Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức-Long Thành. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra một số dự án trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh ảnh 8

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, nghe báo cáo Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức-Long Thành. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra một số dự án trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh ảnh 9

Các đơn vị đang triển khai thi công Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức-Long Thành. (Ảnh: TTXVN)