[Ảnh] Suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trở thành Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

NDO - Sáng 29/11, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đã cử hành lễ suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
[Ảnh] Suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trở thành Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ảnh 1

Nghi thức suy tôn được cử hành sau phiên họp thứ nhất của Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (nhiệm kỳ 2022-2027) đề cử các chức danh chủ chốt của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh.

[Ảnh] Suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trở thành Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ảnh 2

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam được toàn thể chư tôn trưởng lão đề cử vào ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

[Ảnh] Suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trở thành Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ảnh 3

Nghi thức suy tôn Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

[Ảnh] Suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trở thành Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ảnh 4
Đức Đệ tứ Pháp chủ Thích Trí Quảng quang lâm lên lễ đài tại Hội trường Cung Văn hóa hữu nghị Việt-Xô.
[Ảnh] Suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trở thành Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ảnh 5

Nghi thức rước áo cà sa của Đức Pháp chủ.

[Ảnh] Suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trở thành Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ảnh 6

Hòa thượng Thích Lệ Trang cung tuyên chúc từ kính dâng lên Đức Pháp chủ.

[Ảnh] Suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trở thành Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ảnh 7

Đức Đệ tứ Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng ban đạo từ trước Đại hội.

Đức Đệ tứ Pháp chủ Thích Trí Quảng ban đạo từ trước Đại hội.

[Ảnh] Suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trở thành Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ảnh 8

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

[Ảnh] Suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trở thành Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ảnh 9

Quang cảnh phiên bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

[Ảnh] Suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trở thành Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ảnh 10
Các đại biểu dự phiên bế mạc.