Các đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội thảo luận tại tổ về 2 dự án luật.
Các đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội thảo luận tại tổ về 2 dự án luật.

[Ảnh] Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án luật

NDO - Tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều 27/5, tại Nhà Quốc hội, các đại biểu thảo luận ở tổ về 2 dự án luật: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
[Ảnh] Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án luật ảnh 1

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Phương Thủy phát biểu thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

[Ảnh] Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án luật ảnh 2

Đại biểu Quốc hội Lê Nhật Thành (Hà Nội) phát biểu thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

[Ảnh] Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án luật ảnh 3

Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung phát biểu thảo luận tại tổ.

[Ảnh] Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án luật ảnh 4

Đại biểu Quốc hội các tỉnh Bắc Kạn, Nghệ An và Bạc Liêu thảo luận tại tổ về 2 dự án luật: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

[Ảnh] Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án luật ảnh 5

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được nhiều đại biểu Quốc hội thảo luận, góp ý kiến.

[Ảnh] Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án luật ảnh 6

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn Phạm Trọng Nghĩa phát biểu thảo luận tại tổ.

[Ảnh] Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án luật ảnh 7

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Xuân phát biểu thảo luận tại tổ.

[Ảnh] Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án luật ảnh 8

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu phát biểu thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

[Ảnh] Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án luật ảnh 9

Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trần Đình Chung phát biểu thảo luận tại tổ.

[Ảnh] Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án luật ảnh 10

Đại biểu Quốc hội các tỉnh Bắc Giang, Hà Nam và An Giang thảo luận tại tổ về 2 dự án luật: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

[Ảnh] Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án luật ảnh 11

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao đổi với Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tại phiên họp tổ.

[Ảnh] Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án luật ảnh 12

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng (Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum) phát biểu thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

[Ảnh] Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án luật ảnh 13

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Tạ Đình Thi phát biểu thảo luận tại tổ.

back to top