[Ảnh] Dưỡng mầm non cho cây “vàng trắng”

NDO - Hôm nay (mùng 3 Tết), những công nhân của Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai đã bắt đầu công việc dưỡng mầm non cho cây “vàng trắng” trong lúc nhiều người đang được nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình và người thân.
[Ảnh] Dưỡng mầm non cho cây “vàng trắng” ảnh 1

Để phòng trừ bệnh phấn trắng cho cây cao-su, tạm gác lại những ngày nghỉ Tết, các công nhân Nông trường cao-su Hàng Gòn, Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai bắt đầu phun thuốc dưỡng mầm lá non.

[Ảnh] Dưỡng mầm non cho cây “vàng trắng” ảnh 2

Khi mùa cao-su rụng lá, đến khi lá non vừa nhú ra như chân chim, các công nhân sẽ bắt đầu sử dụng máy bơm cao áp để phun thuốc phòng trừ bệnh.

[Ảnh] Dưỡng mầm non cho cây “vàng trắng” ảnh 3

Theo anh Phạm Quý, nhân viên kỹ thuật phụ trách bảo vệ thực vật, Nông trường Hàng Gòn, trường hợp không phun thuốc sẽ bị sương muối, nấm làm cho lá bị héo dần, dẫn đến năng suất vườn cây kém.

[Ảnh] Dưỡng mầm non cho cây “vàng trắng” ảnh 4

Việc phun trị bệnh phấn trắng sẽ được thực hiện cách nhau 10 ngày. Sau khi phun, lá sẽ ổn định và đẹp cả năm, cây phát triển tốt cho năng suất mủ cao.

[Ảnh] Dưỡng mầm non cho cây “vàng trắng” ảnh 5

Sau 3 ngày nghỉ Tết (30, mùng 1, mùng 2), hôm nay (mùng 3 Tết) công nhân trở lại làm việc, phun chăm sóc mầm non lá cây cao-su.

[Ảnh] Dưỡng mầm non cho cây “vàng trắng” ảnh 6

Ngoài những xe máy cày chở các bình để bơm thuốc phòng trừ bệnh, một số xe tiếp nước được huy động để phục vụ việc dưỡng mầm non cho cây.

[Ảnh] Dưỡng mầm non cho cây “vàng trắng” ảnh 7

Việc phun phòng trừ bệnh, dưỡng lá non cho cây sẽ được thực hiện từng lô cao-su.

[Ảnh] Dưỡng mầm non cho cây “vàng trắng” ảnh 8

Niên vụ năm 2022, Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai đã phun trị bệnh phấn trắng hơn 11.500ha.

[Ảnh] Dưỡng mầm non cho cây “vàng trắng” ảnh 9

Kết quả, bộ lá ổn định, sạch bệnh với hệ số lá hữu hiệu hơn 87%.

[Ảnh] Dưỡng mầm non cho cây “vàng trắng” ảnh 10

Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai đang quản lý hơn 35 nghìn ha đất, nằm ở 13 nông trường trực thuộc.

back to top