Ảnh đẹp SEA Games 31: Những hình ảnh các võ sĩ thi đấu môn Muay Thái

Tác phẩm "Những hình ảnh các võ sĩ thi đấu môn Muay Thái tại kỳ Seagames 31" ở nhà thi đấu Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tháng 5/2022 của tác giả Bùi Việt Đức tham dự cuộc thi Ảnh đẹp SEA Games 31 Báo Nhân Dân. 

Tác phẩm "Đòn quyết định".
Tác phẩm "Đòn quyết định".
Ảnh đẹp SEA Games 31: Những hình ảnh các võ sĩ thi đấu môn Muay Thái -0
Tác phẩm "Tập trung cao độ".
Ảnh đẹp SEA Games 31: Những hình ảnh các võ sĩ thi đấu môn Muay Thái -0
Tác phẩm "Thất thế". 
Ảnh đẹp SEA Games 31: Những hình ảnh các võ sĩ thi đấu môn Muay Thái -0
Tác phẩm "Phản công".
Ảnh đẹp SEA Games 31: Những hình ảnh các võ sĩ thi đấu môn Muay Thái -0
Tác phẩm "Phản đòn". 
Cuộc thi Ảnh đẹp SEA Games 31