[Ảnh] Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam

Sáng 17/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.
[Ảnh] Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam ảnh 1

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.

[Ảnh] Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam ảnh 2

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.

[Ảnh] Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam ảnh 3
[Ảnh] Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam ảnh 4