5 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu hút 1,12 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Cục Thống kê Hà Nội cho biết, trong tháng 5/2024, thành phố Hà Nội có 19 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 17,3 triệu USD; có bảy dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với 70,7 triệu USD; có 19 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với số vốn đạt 10,6 triệu USD.
0:00 / 0:00
0:00

Tính chung 5 tháng đầu năm, toàn thành phố thu hút 1,12 tỷ USD vốn FDI. Trong đó, đăng ký cấp mới 92 dự án với số vốn 1,025 tỷ USD; 64 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 36,8 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần 86 lượt, đạt 57,9 triệu USD. Thành phố đã cấp giấy chứng nhận cho 12.900 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký hơn 124 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, bảo đảm chất lượng và đúng hạn.

Bổ sung hơn 3.200 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 cho 12 trường, gồm 11 trường tư thục và một trường công lập tự chủ với tổng chỉ tiêu là 3.210 học sinh. Đây là những trường chưa được giao chỉ tiêu ở đợt 1 (tháng 4/2024). Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 sẽ diễn ra vào ngày 8 và 9/6/2024. Hà Nội thành lập 201 điểm thi. Thời điểm này, 19 đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng hàng chục đoàn công tác của các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã đang kiểm tra tại từng điểm thi, bảo đảm 100% số điểm thi đều được kiểm tra và đạt yêu cầu để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Quận Tây Hồ gặp gỡ, đối thoại với người lao động

Quận Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với đoàn viên công đoàn, người lao động năm 2024. Tại hội nghị, các đoàn viên công đoàn, người lao động đã trực tiếp nêu 17 ý kiến, kiến nghị, đề xuất gửi đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, trong đó tập trung vào hai nhóm vấn đề: Thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động và điều kiện làm việc của người lao động.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến đã trực tiếp trả lời và yêu cầu lãnh đạo thuộc các phòng, ban, ngành của quận giải đáp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động. Với những kiến nghị, đề xuất thuộc về cơ chế, chính sách và thẩm quyền của thành phố, Trung ương, lãnh đạo quận tiếp thu và sẽ đề xuất với các cơ quan liên quan.

Bố trí hơn 32 tỷ đồng hỗ trợ xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội từ nguồn ngân sách thành phố cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện năm 2024-2025. Trong đó, thành phố sẽ bố trí gần 32,3 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản nhằm góp phần bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, năm 2024 hỗ trợ kinh phí hơn 17 tỷ đồng cho phần diện tích nuôi trồng thủy sản rộng 1.181 ha. Năm 2025, dự kiến tổng kinh phí thực hiện chính sách là 15,15 tỷ đồng; diện tích hỗ trợ là 1.054 ha. Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, các huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện nội dung chính sách bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.