Yêu cầu kỷ luật Trưởng Ban kiểm phiếu gian lận ở huyện Mê Linh

NDO -

Ngày 10-7, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mê Linh (Hà Nội) đã công bố kết luận về kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với ông Đỗ Văn Cường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chu Phan, Trưởng Ban kiểm phiếu và các thành viên Ban kiểm phiếu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chu Phan nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chu Phan nhiệm kỳ 2020-2025.
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chu Phan nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, ngày 15-6, Đảng bộ xã Chu Phan tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Đại hội, ông Đỗ Văn Cường đã được bầu làm Trưởng Ban kiểm phiếu trong hoạt động bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Số phiếu bầu phát ra và thu về đủ 134 phiếu. Số phiếu này được kiểm đếm công khai tại Đại hội. Tuy nhiên, khi kiểm phiếu tại tầng 2 của trụ sở xã Chu Phan, tổ kiểm phiếu phát hiện tổng số phiếu lên tới 148 phiếu, thừa 14 phiếu so với số phiếu phát ra và thu về đã được kiểm đếm tại Đại hội.

Phát hiện ra số phiếu không hợp lệ, ông Đỗ Văn Cường không xem xét, trao đổi với các thành viên Ban kiểm phiếu, không báo cáo xin ý kiến Đoàn Chủ tịch Đại hội hoặc Đoàn công tác số 5. Ông Cường còn gạch thêm tên trong phiếu bầu để biến phiếu không hợp lệ thành phiếu hợp lệ nhằm ủng hộ một ứng cử viên. Việc gian lận bầu cử dẫn đến sai lệch kết quả bầu cử, phải hủy kết quả và Đại hội phải tiến hành bỏ phiếu lại, vi phạm nghiêm trọng Quy chế bầu cử trong Đảng.

Vì vậy, ông Đỗ Văn Cường được xác định là có khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và cá nhân đến mức phải xem xét, áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định của Đảng. Đối với các thành viên khác trong Ban kiểm phiếu chưa bị áp dụng hình thức kỷ luật, nhưng phải tự kiểm điểm để rút kinh nghiệm sâu sắc.

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Mê Linh cũng yêu cầu Đảng ủy xã Chu Phan chỉ đạo việc kiểm điểm, có hình thức kỷ luật đối với ông Đỗ Văn Cường; tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các thành viên Ban kiểm phiếu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chu Phan nhiệm kỳ 2020-2025; coi đây là bài học lớn, sâu sắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội ở các nhiệm kỳ tiếp theo.