Yên Bái sáp nhập các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh

NDO -

Ngày 1/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị công bố quyết định sáp nhập các trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch, Cao đẳng Y tế, Trường Mầm non thực hành Yên Bái, đổi tên thành trường Cao đẳng Yên Bái.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn trao các quyết định bổ nhiệm về công tác cán bộ.
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn trao các quyết định bổ nhiệm về công tác cán bộ.

Tại Quyết định số 377 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Yên Bái là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Yên Bái. Trường kế thừa quyền lợi, nghĩa vụ, các điều kiện bao gồm tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động, người học của 4 đơn vị trường.

Việc xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Yên Bái theo mô hình trường đa ngành, đa cấp độ, hoạt động theo hướng mở, đào tạo nghề đa dạng, bảo đảm về quy mô, hợp lý về cơ cấu và ngành nghề, trình độ đào tạo, đáp ứng nhu cầu đào tạo của cộng đồng và yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, tránh lãng phí nguồn nhân lực chất lượng cao của các nhà trường, là chủ trương đúng đắn và cần thiết, phù hợp về sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Đây sẽ là điều kiện để tỉnh Yên Bái tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng tập trung, hiệu quả, từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác tuyển sinh, đào tạo nói riêng và giáo dục nghề nghiệp nói chung, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Yên Bái và các tỉnh trong khu vực, đặc biệt là nguồn nhân lực là con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và các tỉnh trong khu vực.