Xuất, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 8,7%

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong tám tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt khoảng 66,2 tỷ USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
0:00 / 0:00
0:00

Trong đó, giá trị xuất khẩu ước khoảng 36,3 tỷ USD, nhập khẩu ước khoảng 29,9 tỷ USD. Giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính gần 15 tỷ USD, lâm sản chính hơn 11,8 tỷ USD, thủy sản hơn 7,5 tỷ USD, chăn nuôi 258,6 triệu USD. Nhiều mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn cùng kỳ năm ngoái như: Cà-phê hơn 2,8 tỷ USD, tăng 40,3%, cao-su hơn hai tỷ USD, tăng 8,1%, gạo hơn 2,3 tỷ USD, hồ tiêu khoảng 712 triệu USD, sắn và sản phẩm sắn 941 triệu USD, cá tra hơn 1,7 tỷ USD, tôm gần ba tỷ USD, gỗ và sản phẩm gỗ hơn 11 tỷ USD.

Về thị trường xuất khẩu, qua 8 tháng, các thị trường thuộc khu vực châu Á chiếm 43,1% thị phần, châu Mỹ 28,9%, châu Âu 11,8%, châu Đại Dương 1,7%... Riêng Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, đạt gần 9,6 tỷ USD, chiếm 26,4% thị phần, đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc khoảng 6,5 tỷ USD, chiếm 17,8% thị phần…