Xây dựng nhà chống chịu bão, lũ tại các tỉnh miền trung

Ngày 29-5, tại Thừa Thiên - Huế, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) tổ chức đánh giá tiến độ và bàn giải pháp khắc phục vướng mắc trong thực hiện kế hoạch hợp phần một của dự án: “Tăng cường tính chống chịu với tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam”.

Hợp phần một dự án này hỗ trợ năm tỉnh miền trung gồm: Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi xây dựng 4.000 ngôi nhà chống chịu bão, lũ trong giai đoạn 2017 - 2021.

Trong đó, năm 2018 dự án đã hỗ trợ xây dựng 1.161 ngôi nhà; năm 2019 sẽ xây dựng 1.168 nhà (riêng bốn tháng đầu năm đã khởi công 461 nhà); trong hai năm tiếp theo sẽ xây dựng số nhà còn lại.