Xây dựng Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ

NDO - Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xác định mục tiêu Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Đó là kết luận trong cuộc họp Bộ Chính trị tại Trụ sở Trung ương Đảng ngày 25/5, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Kinh tế của tỉnh Nghệ An phát triển khá toàn diện, tăng trưởng khá nhanh, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô kinh tế được mở rộng, năm 2022 đứng thứ 10 trong toàn quốc và gấp 2,5 lần năm 2013; GRDP bình quân đầu người tăng nhanh, đạt 51,4 triệu đồng, gấp hơn 2 lần năm 2013.

Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương trình bày nội dung Tờ trình, ý kiến của các cơ quan và lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An, Bộ Chính trị đã thảo luận, thống nhất đánh giá, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26, Nghệ An đang từng bước hướng tới trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao của khu vực Bắc Trung bộ.

Kinh tế của tỉnh phát triển khá toàn diện, tăng trưởng khá nhanh, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô kinh tế được mở rộng, năm 2022 đứng thứ 10 trong toàn quốc và gấp 2,5 lần năm 2013; GRDP bình quân đầu người tăng nhanh, đạt 51,4 triệu đồng, gấp hơn 2 lần năm 2013.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng nhanh.

Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông và đô thị được đầu tư, nâng cấp.

Xây dựng Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp.

Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục, đào tạo phát triển khá toàn diện; y tế phát triển khá đồng đều ở các tuyến; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; an sinh xã hội được bảo đảm; bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác tài nguyên được chú trọng.

Quốc phòng, an ninh được củng cố; đối ngoại đạt kết quả tốt, nhất là với các địa phương của nước bạn Lào có chung đường biên giới. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Tuy nhiên, Bộ Chính trị cũng cho rằng, sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết, Nghệ An vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn; phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; kinh tế biển hiệu quả chưa cao; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội chưa đáp ứng yêu cầu.

Hiệu quả liên kết giữa Nghệ An với các tỉnh lân cận chưa cao. Phát triển văn hóa, xã hội còn nhiều bất cập. Đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều khó khăn.

Tình hình an ninh trật tự có nơi, có lĩnh vực còn phức tạp. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo có lúc, có việc chưa kịp thời, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế, cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu.

Xây dựng Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ ảnh 2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu chụp ảnh chung.

Để xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, tương xứng với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và cả nước, Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết xác định mục tiêu Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ.

Hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao và đạt mức cao; các giá trị hệ sinh thái rừng, biển đảo; văn hóa, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hóa xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được đảm bảo vững chắc; tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Bộ Chính trị giao Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, các cơ quan, tổ chức đảng ở Trung ương chỉ đạo ban hành Chương trình hành động thực hiện để triển khai quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết; phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội nhằm sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Các ngành, các cấp phải cùng vào cuộc đồng bộ; sau vài ba năm lại sơ kết để rút kinh nghiệm, tổ chức thực hiện như thế nào cho có hiệu quả, biến nghị quyết thành của cải vật chất, thành hiện thực sinh động để Nghệ An phải giàu có hơn, mạnh hơn, “Nghệ An như thế mới là Nghệ An”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ xây dựng, phát triển Nghệ An đến năm 2020 là cần thiết, để có thêm nhiều kinh nghiệm trong thời gian tới.

Trên cơ sở tổng kết, và yêu cầu của nhiệm vụ mới, Bộ Chính trị thống nhất ra nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Nghệ An.

Xây dựng Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ ảnh 3
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự cuộc họp.

Trong nghị quyết mới cần nêu rõ hơn quan điểm, nhất là các giải pháp phải cụ thể, thiết thực hơn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra.

Nghệ An phải cố gắng, quyết liệt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, thật sự là chủ lực, là lực lượng trực tiếp thực hiện, đồng thời các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh lân cận cũng cần quan tâm hơn nữa, phối hợp với Nghệ An trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, có nghị quyết rồi mới là bước mở đầu, điều quan trọng là phải có biện pháp chỉ đạo thực hiện một cách cụ thể, quyết liệt, hiệu quả hơn. Muốn thế, các ngành, các cấp phải cùng vào cuộc đồng bộ; sau vài ba năm lại sơ kết để rút kinh nghiệm, tổ chức thực hiện như thế nào cho có hiệu quả, biến nghị quyết thành của cải vật chất, thành hiện thực sinh động để Nghệ An phải giàu có hơn, mạnh hơn, “Nghệ An như thế mới là Nghệ An”.