Phát triển nhanh, bền vững tỉnh Nghệ An trong tình hình mới

NDO - Chiều 29/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tổ chức Hội nghị lần thứ hai. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Cùng dự, có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW, trình bày Báo cáo tổng hợp chung tình hình tổng kết và nội dung cơ bản của các dự thảo văn bản trình Bộ Chính trị.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Ban Kinh tế Trung ương được giao chủ trì phối hợp các bộ, ngành và Tỉnh ủy Nghệ An triển khai Đề án: “Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020” và báo cáo Bộ Chính trị trong quý I/2023. Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp các bộ, ngành và các địa phương trong vùng thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành Kế hoạch số 85-KH/BKTTW, ngày 23/5/2022.

Trong quá trình tổng kết, mặc dù còn gặp phải một số khó khăn nhưng Ban Chỉ đạo đã cố gắng linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động tổng kết; sử dụng các số liệu được cơ quan thống kê cung cấp để phân tích, đánh giá về tình hình phát triển kinh tế của tỉnh và chọn lọc các số liệu của các bộ, ngành và địa phương trong phân tích, đánh giá các nội dung khác để xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng kết.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận về bố cục, kết cấu, dung lượng, phương pháp tiếp cận và cách trình bày của Báo cáo, dự thảo Tờ trình ban hành nghị quyết mới và dự thảo Nghị quyết để bảo đảm các sản phẩm của Đề án vừa phù hợp với các quy định của Trung ương, vừa bảo đảm khoa học và phù hợp với thực tiễn tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu cũng cho ý kiến về các nhận định, đánh giá được chỉ ra trong các dự thảo Báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết mới, nhất là nguyên nhân kết quả đạt được, nguyên nhân tồn tại, hạn chế và các bài học kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thay mặt tỉnh Nghệ An cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo của Thường trực Tổ Biên tập, các ý kiến đóng góp tâm huyết của thành viên Ban Chỉ đạo, bổ sung một số vấn đề mà quá trình tổng kết cần làm rõ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh cảm ơn sự tham gia tích cực của các thành viên Ban Chỉ đạo với nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, sâu sắc, trách nhiệm. Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo, Thường trực Tổ Biên tập nghiêm túc tiếp thu, tiếp tục cập nhật, bổ sung, điều chỉnh để hoàn chỉnh các dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết mới bảo đảm phản ánh khách quan, toàn diện hơn về những thành tựu đã đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, những khó khăn thách thức và những yêu cầu đặt ra, đề xuất thêm những vấn đề mới nhằm phát triển nhanh và bền vững tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.