Xây dựng đội ngũ công nhân lao động Thái Bình đáp ứng yêu cầu của sự phát triển

NDO - Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Đề án “Xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới” do Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức ngày 21/10 thu hút hơn 50 chuyên gia, nhà khoa học lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể; lãnh đạo các huyện, thành phố và đại diện một số doanh nghiệp tham gia.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tại hội thảo.
Các đại biểu tại hội thảo.

Tại Hội thảo, đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định: Việc xây dựng Đề án “Xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới” có ý nghĩa rất quan trọng, bởi đây là địa phương có nguồn nhân lực dồi dào, có Khu kinh tế Thái Bình và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thu hút nhiều dự án lớn.

Do vậy, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm thúc đẩy kinh tế của tỉnh. Để xây dựng đội ngũ công nhân lao động có chất lượng cần phải phân tích và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, dự báo tình hình trong thời gian tới.

Xây dựng đội ngũ công nhân lao động Thái Bình đáp ứng yêu cầu của sự phát triển ảnh 1

Quang cảnh hội thảo.

Theo ông Bùi Xuân Vinh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, địa phương hiện có khoảng 194.000 công nhân lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp, chiếm 18,4% tổng lực lượng lao động toàn tỉnh.

Đội ngũ này đang bộc lộ một số hạn chế, yếu kém chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới như: trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội cũng như xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, thảo luận, phân tích và đưa ra các giải pháp, trong đó tập trung vào việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý của các cấp chính quyền và vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc xây dựng đội ngũ công nhân lao động đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.