Cô giáo Trường tiểu học Thanh An hướng dẫn học sinh tại các điểm trường trong thôn.

Quảng Ngãi: Xã nông thôn mới… đặc biệt khó khăn

Cách nhau 3 tháng, nhưng xã nông thôn mới của huyện miền núi Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi nhận được 2 quyết định là xã nông thôn mới, vừa là xã đặc biệt khó khăn. Sự bất nhất này khiến địa phương, sở, ngành tỉnh Quảng Ngãi lúng túng, ảnh hưởng đến triển khai chính sách cho học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số ở cơ sở.

Tình trạng ô nhiễm tại thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh).

Giải bài toán ô nhiễm môi trường ở xã nông thôn mới

Theo Văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương, khu vực nông thôn hiện vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, nguy cơ về ô nhiễm môi trường từ chất thải rắn, nước thải sinh hoạt và sản xuất... đòi hỏi nhiều giải pháp từ chính quyền và trách nhiệm của người dân trong vấn đề bảo vệ môi trường.