Vượt qua khó khăn, phục vụ tốt người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tuy nhiên bằng sự nỗ lực, sáng tạo, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp..., giúp hàng triệu người dân, người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh (trong ảnh) đã trao đổi với Báo Nhân Dân về những kết quả này.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Hà Nội. (Ảnh: Bảo hiểm xã hội Hà Nội).
Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Hà Nội. (Ảnh: Bảo hiểm xã hội Hà Nội).

Phóng viên (PV): Tại cuộc làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam vào tháng 12/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã biểu dương những kết quả mà toàn ngành đã đạt được trong năm 2020 và năm 2021. Ðồng chí có thể chia sẻ thêm về những kết quả này?

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh: Với những nỗ lực của toàn ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2020 và năm 2021. Trong đó, nổi bật là, ngành đã tích cực triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, đạt được nhiều mục tiêu đề ra; độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng, trong đó người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt vượt chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, bảo hiểm y tế cơ bản hoàn thành mục tiêu bao phủ toàn dân. Công tác quản lý Quỹ Bảo hiểm xã hội bảo đảm an toàn, bền vững, hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô.

Ngành chúng tôi được đánh giá là một trong những cơ quan đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin. Triển khai kịp thời, hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, giao dịch điện tử, liên thông, giải quyết thủ tục hành chính trên Trục dữ liệu quốc gia, triển khai ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số. Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hỗ trợ hiệu quả trong các hoạt động phòng, chống dịch bệnh thời gian qua.

Những kết quả đó có được từ sự quan tâm chỉ đạo của Ðảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự vào cuộc, phối hợp của các bộ, ngành và địa phương trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Là cơ quan được giao thực hiện các chính sách này, ngành đã tập trung, quyết liệt, sáng tạo trong việc triển khai, cụ thể hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; kịp thời xây dựng kế hoạch, kịch bản điều hành chi tiết, linh hoạt, phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh, thiên tai nhất là trong tình hình đại dịch Covid-19 hai năm qua.

PV: Năm 2021, bên cạnh những công việc thường xuyên, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ "chưa có tiền lệ" đến người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19. Ðồng chí đánh giá như thế nào về những chính sách này?

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh: Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nhất là đợt dịch lần thứ tư, với vai trò là cơ quan thực hiện chế độ, chính sách, trong năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp tục chủ động, tích cực đề xuất, tham gia phối hợp với các bộ, ngành liên quan kịp thời trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19... Ngay sau khi các văn bản được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được ban hành, toàn ngành đã tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả, kịp thời các chính sách hỗ trợ, với phương châm đưa chính sách đến với doanh nghiệp và người lao động nhanh nhất, thuận tiện nhất.

Với việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QÐ-TTg, chỉ sau bảy ngày, toàn ngành đã hoàn thành việc điều chỉnh giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 375 nghìn đơn vị, tương ứng 11,238 triệu lao động với số tiền khoảng 4.322 tỷ đồng; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ từ năm ngày xuống còn một ngày làm việc; đến ngày 28/12/2021, đã giải quyết cho 846 đơn vị, với 160.218 lao động tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền hơn 1.113 tỷ đồng; xác nhận danh sách cho 3.012.864 người lao động của 70.804 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ.

Với Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QÐ-TTg, trong vòng năm ngày (từ ngày 1 đến ngày 5/10/2021), toàn ngành đã hoàn thành việc gửi thông báo giảm mức đóng (1% xuống 0%) vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến 363,6 nghìn đơn vị sử dụng lao động, với số tiền điều chỉnh giảm khoảng 7.594,6 tỷ đồng. Hiện đã có hơn 12,7 triệu người lao động được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, với tổng số tiền khoảng 30,11 nghìn tỷ đồng.

Các gói hỗ trợ thể hiện sự quan tâm của Ðảng và Nhà nước, đã kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn đối với người lao động và đơn vị sử dụng lao động đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đồng thời, thể hiện rõ tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm hài hòa nguyên tắc chia sẻ, nguyên tắc đóng-hưởng được kết hợp với nguyên tắc công bằng.

PV: Năm 2022, tình hình dịch bệnh vẫn có những diễn biến phức tạp, khó lường, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ có những giải pháp gì để đạt được mục tiêu và nhiệm vụ được giao?

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh: Có thể thấy, dịch Covid-19 vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường; nguy cơ lan rộng, bùng phát của đại dịch vẫn còn hiện hữu; hoạt động của các trung tâm kinh tế, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp, tỉnh, thành phố lớn gặp nhiều khó khăn; chuỗi cung ứng lao động bị ảnh hưởng nặng nề do tác động của đại dịch; đời sống người lao động, người dân gặp khó khăn, đặc biệt là nhóm lao động phi chính thức, do tạm dừng việc, nghỉ việc, thậm chí mất việc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ của ngành khi thực hiện các chính sách an sinh…

Thực tế đó đòi hỏi Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định tập trung cao độ, nỗ lực cao nhất, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ðảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ðể thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, trên nền tảng đã có, chúng tôi tiếp tục xây dựng kế hoạch thích ứng linh hoạt, phù hợp; tiếp tục đổi mới phương thức, cách thức hoạt động của hệ thống, nhất là việc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng, sử dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong tình hình mới, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!