Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác

NDO - Sáng 29/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức triển khai học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong giai đoạn hiện nay, vì một Vĩnh Phúc phát triển toàn diện, bền vững”.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh.
Các đại biểu dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Theo đó, Hội nghị được tổ chức trực tuyến 3 cấp tỉnh, huyện, xã, gồm 231 điểm cầu cho hơn 44.000 cán bộ, đảng viên toàn tỉnh.

Tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt một số nội dung, gồm: Khái quát về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, hướng tới sự phát triển toàn diện, bền vững; quan điểm của Đảng về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong giai đoạn hiện nay, hướng tới sự phát triển toàn diện, bền vững; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người vì một Vĩnh Phúc phát triển toàn diện, bền vững.

Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, cũng như cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện.

Đó là văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; lấy trọng tâm là chăm lo xây dựng con người Vĩnh Phúc mang đầy đủ phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam và phát huy các đặc điểm nổi trội: Tiên phong, sáng tạo, khát vọng, đổi mới; thực hiện quan điểm mọi người dân Vĩnh Phúc đều được hưởng thành quả từ sự phát triển.

Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác ảnh 2
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 đạt kết quả thiết thực, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng cần triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; quan tâm chỉ đạo theo dõi, xây dựng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị cần tập trung tuyên truyền nhân rộng và biểu dương, khen thưởng kịp thời những mô hình, điển hình hiệu quả và những cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác; lựa chọn các vấn đề trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo giải quyết, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.