Việt Nam xuất siêu hơn 4 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm 2023

NDO - Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều bất lợi, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cùng với với sự nỗ lực của các doanh nghiệp xuất khẩu, nước ta vẫn đạt mức xuất siêu ước tính 4,07 tỷ USD trong quý I/2023.
0:00 / 0:00
0:00
Bốc xếp hàng hóa tại Cảng Hải Phòng. (Ảnh: LÂM KHÁNH)
Bốc xếp hàng hóa tại Cảng Hải Phòng. (Ảnh: LÂM KHÁNH)

Ngày 29/3, Tổng cục Thống kê công bố các chỉ số kinh tế-xã hội 3 tháng đầu năm 2023. Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, với chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều quốc gia, làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại lớn, đã gây ảnh hưởng đến kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 3/2023 của nước ta ước đạt 58,49 tỷ USD, tăng 18,6% so với tháng trước và giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý I/2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 154,27 tỷ USD, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 11,9%; nhập khẩu giảm 14,7%.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa quý I/2022 đạt 177,9 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 89,9 tỷ USD, tăng 14,4%; nhập khẩu đạt 88 tỷ USD, tăng 15,6%.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Thống kê, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cùng với với sự nỗ lực của các doanh nghiệp xuất khẩu nên cán cân thương mại hàng hóa quý I năm nay ước tính xuất siêu 4,07 tỷ USD.

14 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Cụ thể, về xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 3/2023 ước đạt 29,57 tỷ USD, tăng 13,5% so với tháng trước. Tính chung quý I/2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 79,17 tỷ USD, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước xuất khẩu đạt 19,26 tỷ USD, giảm 17,4%, chiếm 24,3% tổng kim ngạch; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 59,91 tỷ USD, giảm 10%, chiếm 75,7%.

Trong quý I/2023, có 14 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 77,4% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 4 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 52,8%).

Việt Nam xuất siêu hơn 4 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm 2023 ảnh 1

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 3/2023 ước đạt 28,92 tỷ USD, tăng 24,4% so với tháng trước.

Tính chung quý I năm nay, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 75,1 tỷ USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 26,03 tỷ USD, giảm 13,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 49,07 tỷ USD, giảm 15,4%.

Trong quý, có 17 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 75,1% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 2 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 37,6%).

Cán cân thương mại hàng hóa sơ bộ tháng 2/2023 xuất siêu 2,8 tỷ USD; 2 tháng đầu năm xuất siêu 3,42 tỷ USD; tháng 3 ước tính xuất siêu 0,65 tỷ USD.

Tính chung quý I/2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 4,07 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,9 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 6,77 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 10,84 tỷ USD.

Điểm sáng xuất khẩu dịch vụ

Việt Nam xuất siêu hơn 4 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm 2023 ảnh 2

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Trong bức tranh chung của xuất, nhập khẩu cả nước, điểm sáng đáng chú ý nhất là xuất khẩu dịch vụ. Theo đó, trong quý I/2023, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước đạt 5,44 tỷ USD, tăng tới 238,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, dịch vụ du lịch đạt 2,7 tỷ USD (chiếm 49,6% tổng kim ngạch), tăng gần 28 lần; dịch vụ vận tải đạt 1,85 tỷ USD (chiếm 34%), tăng 164,3%.

Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ trong quý ước đạt 5,66 tỷ USD (trong đó đã tính trong phí dịch vụ vận tải và bảo hiểm của hàng hóa nhập khẩu là 1,87 tỷ USD), giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, dịch vụ vận tải đạt 2,69 tỷ USD (chiếm 47,5% tổng kim ngạch), giảm 10,9%; dịch vụ du lịch đạt 1,25 tỷ USD (chiếm 22,1%), tăng 4,2%, góp phần đưa nhập siêu dịch vụ quý I/2023 đạt 216 triệu USD.