Việt Nam luôn là thành viên tích cực và có trách nhiệm của ASEAN

Sau 27 năm gia nhập, Việt Nam luôn là một trong những thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm, góp phần xây dựng ASEAN trở thành Cộng đồng chung hoàn thiện, lấy người dân làm trung tâm.
Việt Nam luôn là thành viên tích cực và có trách nhiệm của ASEAN ảnh 1