Việt Nam chủ trì phiên họp Ủy ban ASEAN tại Mỹ

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh đã chủ trì phiên họp thường kỳ của Ủy ban ASEAN tại Oa-tinh-tơn (ACW). Tham dự phiên họp có Đại sứ, đại diện Đại sứ quán 10 nước ASEAN; các Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ và Chủ tịch Hội đồng kinh doanh ASEAN - Mỹ. Phiên họp tập trung thảo luận việc triển khai những kết quả đã đạt được tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ vừa qua, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Lào và một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Đại sứ Phạm Quang Vinh cho rằng ASEAN và Mỹ cần tăng cường hợp tác bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực, trong đó có an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông; đề nghị phía Mỹ hỗ trợ xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN; thúc đẩy triển khai trên thực tế Sáng kiến Kết nối ASEAN – Mỹ. Phía Mỹ khẳng định quyết tâm phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ ASEAN xây dựng Cộng đồng và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực.