Các nghệ sĩ trình diễn vở "Chuyện người lính". (Ảnh: Viện Pháp tại Hà Nội cung cấp)

Công chiếu trực tuyến tác phẩm nhạc kịch và nghệ thuật thị giác “Chuyện người lính”

Được dàn dựng công phu với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và Pháp, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji, vở nhạc kịch và nghệ thuật thị giác “Chuyện người lính” sẽ công chiếu trực tuyến thay vì lưu diễn tại nhiều địa phương vì lý do bệnh dịch.