[Video] Đại hội lần thứ X của Đảng

NDO - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng họp từ ngày 18 đến 25/4/2006 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.176 đại biểu, đại diện cho 3,1 triệu đảng viên.

Đại hội lần thứ X của Đảng.