(Ảnh minh họa)

Vi phạm công bố thông tin, 2 doanh nghiệp bị phạt 225 triệu đồng

Ngày 26/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với 2 nhà đầu tư là Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng và Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong với tổng số tiền phạt 225 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin; công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

(Ảnh minh họa).

Ba doanh nghiệp bị xử phạt hành chính 300 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính 3 nhà đầu tư, gồm: CTCP Nông dược HAI; CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang và CTCP Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc, tổng số tiền phạt 300 triệu đồng, do vi phạm công bố thông tin đối với nhiều tài liệu: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo bán niên...

(Ảnh minh họa)

Vi phạm công bố thông tin, 3 nhà đầu tư bị phạt 135 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia và 2 nhà đầu tư cá nhân với tổng số tiền phạt 135 triệu đồng, do các vi phạm: không công bố thông tin theo quy định pháp luật; công bố thông tin sai hạn khi không còn là cổ đông lớn.

(Ảnh minh họa)

Vi phạm công bố thông tin, 2 nhà đầu tư bị phạt 195 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ra các quyết định phạt hành chính CTCP Dược Danapha và một cá nhân, với tổng số tiền 195 triệu đồng, do các vi phạm: quy định về thực hiện quyền, đăng ký, lưu ký chứng khoán...; công bố thông tin không đúng thời hạn; giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở GDCK công bố thông tin.

(Ảnh minh họa)

Vi phạm công bố thông tin, 4 nhà đầu tư bị phạt hơn 200 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với 4 nhà đầu tư gồm 1 doanh nghiệp và 3 cá nhân, tổng số tiền phạt là 212,5 triệu đồng, do các vi phạm: công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật; không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch; giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin.

(Ảnh minh họa)

Vi phạm công bố thông tin, ba nhà đầu tư bị phạt gần 90 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ba nhà đầu tư cá nhân với tổng số tiền phạt 87,5 triệu đồng do các vi phạm: không công bố thông tin khi không còn là cổ đông lớn; báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.