Ba doanh nghiệp bị xử phạt hành chính 300 triệu đồng

NDO -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính 3 nhà đầu tư, gồm: CTCP Nông dược HAI; CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang và CTCP Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc, tổng số tiền phạt 300 triệu đồng, do vi phạm công bố thông tin đối với nhiều tài liệu: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo bán niên...

(Ảnh minh họa).
(Ảnh minh họa).

Theo đó, Công ty cổ phần Nông dược HAI (địa chỉ tại 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam), bị phạt hành chính theo Quyết định số 461/QĐ-XPVPHC số tiền 70 triệu đồng, do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, tại báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán, báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán, báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2021 đã soát xét của Công ty, Công ty không thuyết minh và thuyết minh chưa đầy đủ về các bên liên quan với Công ty và các giao dịch, số dư với các công ty này (nếu có);

Công ty không trình bày đầy đủ thông tin về bên có liên quan, giao dịch với bên có liên quan tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 theo mẫu quy định.

Đồng thời, với hành vi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, Công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng.

Trước đó, Công ty có 2 nhân sự Ban Kiểm soát mới được bổ sung tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 20/5/2021 nhưng đến ngày 7/9/2021, Công ty mới gửi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bản cung cấp thông tin của 2 nhân sự này và đăng tải trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Nông dược HAI là 130 triệu đồng.

* Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (địa chỉ trụ sở chính tại 1234 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 454/QĐ-XPVPHC, số tiền 100 triệu đồng, vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX): Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét, Báo cáo tài chính quý III, IV/2020, quý I/2021, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020.

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, báo cáo tài chính sau kiểm toán niên độ tài chính 2018-2019, báo cáo thường niên năm 2019.

Công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2019, báo cáo tài chính quý I/2020).

* Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc (địa chỉ tại tòa nhà Bảo Ngọc, lô A2CN8 cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 457/QĐ-XPVPHC, số tiền 70 triệu đồng, do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc không thực hiện công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với: Thông báo doanh nghiệp kiểm toán ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, bản cung cấp thông tin của Tổng Giám đốc ngày 7/6/2020; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với báo cáo thường niên năm 2019.